Michael Panton Lind


Uddannelse

Civilingeniør, 2001. Danmarks Tekniske Universitet

Ansvarsområder

Michael Panton Lind varetager rollen som Kompetencechef, Nybyg i AB Clausen med speciale i bærende konstruktioner og har stor erfaring med projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner inkl. tilsyn.

Michael har en dybdegående teknisk viden, startende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring samt projektledelse og tværfaglig koordinering.

Som person besidder Michael et godt overblik, evnen til at arbejde under pres med en strukturet tilgang og en stor planlægnings- og procesfaglig evne, der hviler på en solid erfaring som fagleder.