Uddannelse
Civilingeniør (B), 2005, DTU

Ansvarsområder
Mads Nicolai Jensen fungerer på daglig basis som teknisk direktør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, som er løst i komplekse politiske organisationer og med inddragelse af brede bruger- og interessentgrupper. Herudover har Mads Nicolai erfaring fra store planlægningsopgaver samt projektledelse af konkrete bygningsopgaver, samt tværfaglig indsigt i fx installastionsfag, tilgængelighed, facader etc. Mads Nicolai har en dybdegående teknisk viden, rangerende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring, kontrakter og samarbejder samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Ydermere har Mads Nicolai stor erfaring og teknisk viden om projektering af boliger, herunder store almene boligprojekter.

Efteruddannelse/kurser
2017: Renoveringskursus
2016: Situationsbaseret ledelse
2016: PL2 Projektlederkursus
2012: AB92
2009: Dok. af Bærende Konstruktioner
2009: AB92
2008:Kurser i Eurocode, EC0, EC1, EC2, EC3, EC5, EC6, EC7
2008: PL1 Projektlederkursus
2007: Microsoft Project
2007: ROBOT, FEM-beregningsprogram
2007: Svejsning, statiske og teknologiske forhold, DKBI
2007: Betons proportioner
2006: Betonstyrkelære 2
2006: Arbejdsbeskrivelser for stål, bips
2005: Boligprojektering, DKBI
2005: A113 Fordeling af projekteringsydelser og ansvar, bips