Mads Nicolai Jensen

Uddannelse
Civilingeniør (B), 2005, DTU

Ansvarsområder
Mads Nicolai Jensen fungerer på daglig basis som teknisk direktør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, som er løst i komplekse politiske organisationer og med inddragelse af brede bruger- og interessentgrupper. Herudover har Mads Nicolai erfaring fra store planlægningsopgaver samt projektledelse af konkrete bygningsopgaver, samt tværfaglig indsigt i fx installastionsfag, tilgængelighed, facader etc. Mads Nicolai har en dybdegående teknisk viden, rangerende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring, kontrakter og samarbejder samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Ydermere har Mads Nicolai stor erfaring og teknisk viden om projektering af boliger, herunder store almene boligprojekter.