Jesper Wallaert

Uddannelse

Bygningskonstruktør (2009)

Tømrersvend (2005)

Ansvarsområder

Jesper Wallaert løfter til dagligt rollen som BIM fagleder i AB Clausen. Han er ansvarlig for AB Clausens digitale udvikling og implementering af digitale design løsninger til optimering af processer og struktur på projekterne.

Jesper har igennem projektering af primært bærende konstruktioner, haft stort fokus på brugen samt implementeringen af digitale værktøjer, herunder metoder til optimering af workflows og processer. Denne vinkel har givet Jesper et godt digitalt fundament, som gør ham i stand til at håndtere mange digitale platforme, hvilket samtidig sikrer høj kvalitet og sammenhæng imellem bygningsmodellerne og øvrig dokumentation. – En kompetence og erfaring som er essentiel for grundlaget i beslutningsprocessen. Jesper har en passion for udvikling og optimering af digitale værktøjer. Senest via Computationel Design værktøjer til design automatisering og metoder til at simulere virkningen af forskellie design-alternativer i forhold til specifikke krav og betingelser, direkte i 3D-modellen og samtidig generere adskillige optimerede forslag.