Frantz Resen


KOMPETENCER

Frantz Resen er på daglig basis konstruktionsingeniør i AB Clausen, hvor han typisk er projektleder og følger projekterne tæt fra start med blandt andet informationssøgning, beregninger, dimensioneringer, vurderinger og tilsyn, og til slutfasen med afleveringsforretninger.

Frantz er dimmiteret fra DTU Diplom, Byggeri & Infrastruktur med speciale i Konstruktioner & Udførsel, og er forinden uddannet tømrer, hvor han har haft egen virksomhed i 6 år. Herefter arbejdede han i en årrække som konduktør, hvor han tillige fungerede som mentor for virksomhedens lærlinge.

Frantz er imødekommende, serviceminded og en rigtig teamplayer. Han skaber god stemning og er loyal, arbejdsom og netværksorienteret. Han kommunikerer klart på tværs af projekternes aktører og gør god brug af sin store, brede kompetencepalette indenfor byggeri.

UDVALGTE REFERENCER

2018: Konstruktionsingeniør og projektleder. Rådhuspladsen 4. Opførelse af tagterrasse på 210 m2 over eksisterende tagkonstruktion samt renovering af underliggende konstruktioner.
Bygherre: Capital Investment
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder, Byggeleder. Lindegårdsvej 45 A-C. Renovering af 18 altaner, projekt fra start til slut. Indledende løsningsmodel, beregning af forskege løsninger efter de indstøbte jerns tilstand.
Bygherre: Ejerforeningen Lindegårdsvej
2018: Konstruktionsingeniør. Schweizerdalsvej 19. Udførelse af totalombygning af en-familie hus. Statiske beregninger på alle dele af en-familie hus.
Bygherre: Privat bygherre
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder, Byggeleder. Maskinhal i Ringe. Diensionering af fundamenter og maskingrave til tungt maskineri >50 tons. Punkt- Linje- og pladefundamenter.
Bygherre: Kingstoft Engineering – Stål og plast
2018: Konstruktionsingeniør, Bygherrerådgiver
Ole suhrs Gade. Tagterrasse samt fjernelse af bindingsværk. Myndighedsprojekt, Byrherrerådgivning samt dimensionering af tagterresse ved indgreb i tagkonstruktion.
Bygherre: Privat bygherre
2018: Konstruktionsingeniør. Rørbro. Dimensionering af gitterrkonstruktion ved røbro over kørebane >25m. Bygherre: Valmet
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder. Give Genbrugsplads. Dimensionering af ca. 2000 M2 overdæk-ning i stålrammer. Dimensionering af punktfundamenter samt pladefundamenter, da konstruktionen udføres på 16m opfyld.
Bygherre: Kingstoft Engineering – FM Arkitekter
2018: Konstruktionsingeniør. Amagertorv 24. Sammenlægning af lejligheder mellem 2 bygninger. Bygherre: Patrizia Ejendomme

ANSÆTTELSER

2018 – AB Clausen A/S
2009-2013 Egon Olsen & Søn 2006-2009 Niels Brinkbæk A/S, Kon-duktør
1999-2006 Selvstændig tømrer

Efteruddannelse/kurser

Protox skimmelsaneringskursus Bygningssvampe
Autoriseret skimmelsaneringskonsulent

Ledelseskompetencer

Projektledelse

FAGLIGE KOMPETENCER

  • Betonelementer
  • In-situ beton
  • Trækonstruktioner Murværkskonstruktion Stålkonstruktion Kompositkonstruktion
  • Geoteknik og fundering Stålfundering
  • Fagtilsyn

IT kompetencer

  • StruSoft FEM-Design
  • Bluebeam
  • Robot
  • AutoCad
  • Revit

SPROGKUNDSKABER

Dansk: Flydende
Engelsk: Flydende
Tysk: Godt kendskab