Burak Demirci


Uddannelse

Civilingeniør, cand.polyt., 2012, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) & Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

Ansvarsområder

Burak Demirci er afdelingsleder for én af AB Clausens to konstruktionsafdelinger, KON1, bestående af et team af konstruktionsingeniører og er på samme tid en væsentlig del af AB Clausen Academy, som i korte træk er en løbende intern efteruddannelse af medarbejderne i AB Clausen. Burak har en bred erfaring med små såvel som større konstruktionsprojekter og har med sin baggrund som projektleder tværfaglig indsigt i øvrige ingeniørfag. Ydermere fungerer Burak som mentor for sit team bestående af 15 ingeniører med henblik på at sikre, at afdelingen har de fornødne værktøjer og den nyeste viden inden for konstruktionsfaget. Burak er en del af AB Clausens ledelse og er medvirkende til at implementere nye strategier og optimere alle arbejdsprocesser fra salg til leverance.

Efteruddannelse/kurser

2017: Budgetansvar og omprojektering
2017: Projektlederkursus
2017: Tage og tagkonstruktioner, Træinformation
2015: Brandteknisk dimensionering, Master i Brandsikkerhed, Danmarks Tekniske Universitet