Andreas Klauber


Uddannelse

Diplomingeniør (DTU, 2017), Tømrer (DK Totalbyg, 2010).

Ansvarsområder

Andreas fungerer på daglig basis som Konstruktionsingeniør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, bl.a. tilbygninger, renoveringsopgaver samt nybyg. Andreas har haft meget kundekontakt og i mange tilfælde fungeret som projektleder. Her kommer Andreas’ baggrund som tømrer til gavn, idet det “giver mig en hands-on forståelse af de udfordringer som er ude på den aktuelle byggeplads. Det var også en af årsagerne til, at jeg ønskede at videreuddanne mig fra tømrer til ingeniør: jeg var nysgerrig for, at forstå de bagvedliggende principper ved byggeriet. Og den forståelse har jeg fået nu.” En fortid som deltidsbrandmand i Århus Brandvæsen har endvidere vist sig, at være værdifuld i arbejdet som konstruktionsingeniør i forbindelse med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation.

Andreas har været en del af AB Clausen siden han i januar 2016 startede som praktikant, som en del af hans uddannelsesforløb på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Han blev efterfølgende ansat som studentermedhjælper. Som prikken over I’et samarbejdede Andreas med AB Clausen i forbindelse med sit afgangsprojekt om Stabilitet i Småhuse