AB Clausens
vision & mission

AB Clausens DNA er opstået gennem entreprenørskab hos to konstruktionsingeniører tilbage 2010. Entreprenørskab, agilitet, ansvar … og en spirende tanke – inspireret fra udlandet – om at skabe et større rådgivende ingeniørhus der udelukkende fokuserer på konstruktioner.