Bæredygtighed

Bæredygtighed indgår som en fast del af AB Clausen interne kompetenceprogram, “AB Clausen Academy”. Vi forsøger at guide samarbjedspartnere i retning af bæredygtighedstankegangen, hvor vi kan.