AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Skruepæle – et godt alternativ til betonfundering

Skruepæle – et godt alternativ til betonfundering

I AB Clausen har vi udarbejdet beregninger på skruepæle i flere forskellige sammenhæng. Vi har bl.a. regnet på skruepæle til huse, 36 meter høje telefonmaster, støjskærme og belysning til fodboldbane.

Når vi AB Clausen har med skruepæle at gøre, beregner vi skruepælens længde og størrelse ud fra viden om jordbundsforhold og om den last, vi skal fundere eller stabilisere.

Hvad er en skruepæl?

En skruepæl er en enkel og hurtig metode til at fundere eller stabilisere bygninger. Som navnet antyder, er en skruepæl i princippet udformet som en stor skrue lavet af en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader. Når pælen er skruet på plads i jorden, er det pælens nederste plader, der låser pælens position.

En pæl kan blive over 20 meter lang, afhængigt af grunden, og hver enkelt pæl designes ud fra viden omkring jordbundsforholdene og den last, som skal funderes eller stabiliseres.

Hvorfor bruge skruepæle som fundering?

Det er ikke altid bygværket er egent til skruepæle men i de situationer, hvor skruepælene er egnede, kan de være meget fordelagtige at bruge. Skruepælene er nemlig hurtigere og mere skånsomme at montere.

Med skruepæle kan man på én dag få etableret et fundament frem for de to uger, det ellers normalt vil tage at etablere et betonfundament. Skruepælene kan etablereres uden omfattende udgravning og dermed uden bortskaffelse af jord. Dertil kommer, at skruepælene installeres uden skadelige vibrationer for de omkringliggende bygningskonstruktioner.

Hvad er skuepælenes styrker?

Fundering og stabilisering med skruepæle er muligt selv på skrånende terræn, vandholdige områder eller andre svært tilgængelige områder. Herudover er skuepælene flytbare og genanvendelige, hvilket både giver en miljømæssig og økonomisk fordel, samt gør dem fordelagtige til midlertidige installationer.

 

Tilbage til forside