AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Ny etage – Første sal

Ny etage – Første sal

Overvejer du at udvide dit boligareal med en førstesal? I AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S kan vi hjælpe dig med ingeniørrådgivning i forbindelse med etablering af ny etage.

Generel information omkring bygning af ny etage

Det er vigtigt først at undersøge, hvorvidt du må bygge en første sal. Du skal undersøge, om byggeloven samt lokalplanen giver tilladelse til at etablere en første sal. Der er også krav til, hvor højt du må bygge op ad naboskellet, som skal overholdes. Alt dette kan du kontrollere ved din kommune.

Det er svært at sige, om det er mest fordelagtigt at bygge en første sal eller en tilbygning. Fordelene ved en første sal er, at kvadratmeterprisen er lavere end ved tilbygning, og du bibeholder grunden, som den er. Hvis dit tag alligevel skal skiftes, er det en god idé at bygge en første sal. Rent byggeteknisk er det dog ofte lettere med en tilbygning end en første sal.

En ingeniør skal tidligt ind og undersøge og beregne, om husets ydermure og fundament kan bære den ekstra vægt fra en ny etage, eller om det bliver nødvendigt at forstærke fundamenterne og væggene. Du kan læse mere om understøbning af fundament via linket.

Se eventuelt følgende artikel om de økonomiske fordele ved at bygge 1. sal: http://sondagsavisen.dk/boligogpenge/2014-10-09-investeringsfinte-byg-en-forstesal/

Der er flere ting, du skal overveje med en ny etage. Du skal blandt andet tage stilling til, om du vil acceptere skråvægge, eller om du vil have vægge i fuld højde. Skal der bygges kviste? Hvordan skal vinduerne placeres og hvilke adgangsveje skal der være til 1. salen?

AB Clausen A/S varetager alle ingeniørydelser i forbindelse med etablering af en ny etage. Vi kan via vores samarbejdspartnere rådgive fra første skitse til sidste gennemgang ved afleveringen af det færdige byggeri. AB Clausen A/S tilbyder først og fremmest at undersøge, om jordbunden kan optage lasten fra det nye byggeri, samt om huset kan bære en første sal. Dette konkluderes, inden selve projektet påbegyndes. De fleste huse er opført med bærende vægge, der kan bære belastningen fra en ny første sal, men for at undgå fremtidige skader på huset bør dette kontrolleres, inden man går videre med projektet.

Nedenstående er en beskrivelse af den gængse vej for et første sals projekt.

 • Skitseprojekt

  Inddragelse af en arkitekt tidligt i projektet er en god ide for at tale om muligheder og et groft økonomisk skøn. Arkitekten kan herefter udarbejde skitser for 1. sals projektet. Arkitekten vil i samarbejde med AB Clausen vurdere, om huset og jorden kan bære en 1. sal. Vi anbefaler altid, at der laves en jordbundsundersøgelse. Du kan få flere informationer om AB Clausens ydelser i denne fase via nedenstående links:

  Rådgivende ingeniører

  Jordbundsundersøgelse (kontakt os for mere info)

  Statiske beregninger

 • Myndighedsprojekt

  Her sker optegning af projektet, som danner grundlag for byggetilladelsen. Her udarbejdes varmetabsberegning samt alle de nødvendige dokumenter for 1. salen. I denne fase indhentes byggetilladelsen enten af dig selv, AB Clausen eller arkitekten.

  For yderligere information om AB Clausens ydelser i denne fase, se nedenstående links:

  Byggetilladelse

  Varmetabsberegning (kontakt os for mere info)

 1. Hovedprojekt

  Hovedprojektet fastlægger førstesalsprojektet entydigt og med en detaljeringsgrad, der kan danne grundlag for byggetilladelsens betingelser, udbud, aftaler og udførelse. Hovedprojektet er en viderebearbejdning af myndighedsprojektet med ingeniørprojekt / konstruktionsprojekt. Dette indeholder de nødvendige statiske beregninger, beskrivelse samt detaljetegninger, der bruges til at sende ud til håndværkerne. Således informeres håndværkerne om, hvordan første sals projektet skal bygges.

  I denne fase udarbejder arkitekten de nødvendige udbudsdokumenter med kontrakter og sendes ud til 3-4 udvalgte håndværkere. Håndværkerne udvælges i samråd mellem dig og arkitekten. Arkitekten stiller sin rådgivning tilgængelig, indtil en entreprenør findes, og kontrakten underskrives. Med en gennemført udarbejdet kontrakt vil du som bygherre stå stærkt i hele byggeprocessen.

  Du kan få flere informationer om AB Clausens ydelser i denne fase via nedenstående links:

  Spærberegninger

  Statiske beregninger

 1. Udførelse

  AB Clausen A/S kan yderligere stå for koordinering af byggeprocessen. Undervejs i byggeriet afholdes tilsyn og byggemøder. Når entreprenøren er færdig, kaldes der til afleveringsforretning. Efter aflevering får entreprenøren en samlet rapport over eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres. Du kan læse mere om tilsyn her. 

Priser på ingeniørrådgivning ved etablering af en førstesal

Prisen for AB Clausens ydelser i forbindelse med etablering af en førstesal afhænger af, hvor kompliceret bygningen er samt detaljeringsgraden af det eksisterende projektmateriale. Der udregnes derfor et særskilt tilbud på alle opgaver hos AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S.

Indhent et personligt tilbud på ingeniørberegninger her

Entreprenørudgifterne starter typisk fra kr. 12.000 – 15.000 pr. kvadratmeter inkl. moms på en ny 1. sal. Prisen afhænger af, hvilke rum du vil have på 1. salen – badeværelse og køkken er dyrere pr. kvadratmeter. Der er en del ”gør det selv” arbejde for den indvendige færdiggørelse, som kan reducere den samlede udgift.

Vil du vide mere om etablering af en førstesal?

Vi stiller gerne gratis op til et møde på vores kontor for uddybning/afklaring af mulighederne. Er dette relevant, så kontakt os på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080.

 

Tilbage til forside