Skip menu and go to contentReturn to homepageGo to our accessibility guide
Bank-Mikkelsens Vej (EN)

Bank-Mikkelsens Vej (EN)

ProjectBank-Mikkelsens Vej
AddressBank-Mikkelsens Vej, 2820 Gentofte
ClientGentofte Municipality
Costs80.000.000 DKK
ConsultancyConstruction Consulting
ContractMain Contract
DateNovember 2016
Year2016
Area2680 m2

Nyopførsel af børneinstitution samt aflastningshjem

Projektets karakter
Gentofte Kommune moderniserer sine bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicaps. Det er kommunens ambition at etablere de bedste rammer for medarbejdere og borgere, så alle kan få et værdigt liv – også hvis man har tunge plejekrævende handicap. Byggefelterne er placeret i området med respekt for den eksisterende struktur og muliggør en etapevis udbygning over tid.

Projektet er en del af en større lokalplanprojektering på 77.000m2, som er udvalgt til at repræsentere dansk, humanistisk arkitektur på arkitekturbiennalen i Venedig.

AB Clausens rolle
AB Clausen A/S har til nærværende projekt fungeret som underrådgiver til Wissenberg A/S med konstruktionsprojektering i forbindelse med nyopførsel af børneinstitutionen Troldemosen og aflastningshjemmet Lundø til Gentofte kommune.
Troldemosen skal fungere som børnehave for børn i alderen 0-7 år med fysiske, psykiske og multifunktions-nedsættelser. Lundø er et aflastningshjem for familier med hjemmeboende børn og unge under 18 år, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Projektet omfatter nyopførsel af ca. 2680m2 vinkel-bygning fordelt på 2 etager. Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med yderligere stål- og kompositkonstruktioner. AB Clausens rolle i projektet var at projektere bærende konstruktioner samt udarbejde dele af udbudsmaterialerne.

Reference
Gentofte Kommune, Lisbet Cederhorn, Mail: lced@gentofte.dk. Ingeniørrådgiver: Wissenberg A/S, Iver Pedersen, Tlf: 27253459.

Billeder; Vandkunsten.dk

Hent reference som pdf her