AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalificeret rådgivning og projektering forudsætter et formaliseret og systematiseret kvalitetssikringssystem. Dette sikrer vi ved følgende:

  • identificere kundens krav omhyggeligt
  • vedligeholde og udvikle IT systemer, således at firmaet altid har opdateret pålideligt værktøj til rådighed
  • inspirere og støtte medarbejdernes udvikling via en målrettet og meningsfyldt efteruddannelse
  • systematisere og standardisere planlægning og udførelse af projekter
  • have en fast projektleder fra sagens start til dens afslutning
  • anvende ekstern specialistbistand på områder, som ligger udenfor firmaets primære kompetence

 

Tilbage til forside