AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Konstruktionsdag 2018

Konstruktionsdag 2018

Bedst til konstruktioner! Det er overskriften for konferencen Konstruktionsdag 2018, der afholdes d. 25. januar 2018. 

Arrangementet er den første af sin slags i Danmark og henter sin inspiration fra lande som Tyskland og England, hvor fagspecialister inden for konstruktionsfaget mødes for at blive inspireret af den nyeste viden inden for feltet samt skabe relationer på tværs af brancher.

Konstruktionsdagen 2018 er et halvdags arrangement målrettet konstruktionsingeniører samt fagfolk der i deres daglige arbejde har berøring med konstruktioner, det være sig bygningskonstruktører, projektledere, tekniske tegnere og designere.

Målgruppen

Konstruktionsdag 2018 bringer beslutningstagere og influenter fra hele Danmark sammen, med det formål at blive inspireret og lære fra ligesindende samt førende eksperter inden for konstruktioner. Deltagerne på Konstruktionsdagen repræsenterer en stor andel af de toneangivende nøglepersoner inden for konstruktionsfaget og kommer fra alle industrier.

Konstruktionsdag 2018 vil samle de bedste konstruktionsingeniører, konstruktører og tekniske tegnere i Danmark, hvormed udstillere kan målrette deres markedsføring af produkter og metodikker. Som sponsor får du dermed en unik mulighed for at komme direkte i kontakt med potetielle kunder, som på daglig basis arbejder med de muligheder og udfordringer konstruktioner bringer til bordet.