Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Kompetencetebaseret rådgivning - En modreaktion

Kompetencetebaseret rådgivning - En modreaktion

Orbicon gør det. Niras gør det. Rambøll, Sweco, Cowi og ÅF gør det... Alle de store ingeniørhuse gør det…

Gennem de seneste år har rådgivningsbranchen været præget af en trend i form af opkøb og fusionering. Ikke alene opkøber de store ingeniørhuse mindre ingeniør-fagspecialister. Der er tillige en tendens, hvor ingeniører opkøber arkitekter: Gottlieb Paludan Architects blev opkøbt af det svenske Ingeniørfirma ÅF og Aarstiderne Arkitekter fik ligeledes en overvejende ingeniørtung virksomhed som ny ejer i SWECO[1].

Tendensen er klar og en række spørgsmål rejser sig i kølvandet: Handler det ’kun’ om markedsandele og ambitionen om at bliver større og stærkere? Er det udtryk for en efterspørgsel i markedet, hvor bygherrer ønsker ”hele pakken” ét sted når de køber rådgivningsydelser? Og kan de store huse fortsat være konkurrencedygtige på prisen med en stadigt større og tungere maskine?

Kan de store huse fortsat være konkurrencedygtige på prisen med en stadigt større og tungere maskine?

Opbrud i byggeriets værdikæde

I en artikel fra januar 2018 af Lene Espersen, adm. direktør i Danske Ark, hævdes det, er det netop er et udtryk for et opbrud i byggeriets værdikæde. ”Udover ingeniøropkøb af arkitektfaglige kompetencer, ser vi en udvikling hos vores egne medlemmer der ansætter ingeniører og som dermed kan styre totalrådgivningen mere håndholdt og være mere uafhængig af andre rådgiveres ydelser”, udtaler Lene Espersen og argumenterer at tendensen er et udtryk for, at byggeriets værdikæde er i opbrud[2].

Der er ifølge Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), flere ting, der spiller ind på, at der lige nu foregår mange opkøb blandt rådgiverne. ”Det sætter automatisk et pres i gang, når nogle af konkurrenterne gør det. Derudover spiller ingeniørmangel også ind, og ved at købe op får man flere kompetencer og medarbejdere ind. Til sidst kommer bølgen i kølvandet på en række gode år i branchen. Der er opbygget en økonomisk muskel til at købe op, samtidig med at renten stadig er lav” udtaler han til finans.dk[3]

Kompetencebaseret rådgivning

Som et modsvar til konsolideringstrenden lancerer AB Clausen nu et nyt koncept inden for kompetencebaseret rådgivning der går under navnet Kompetencehjulet. Og virksomheden, der vil være bedst til konstruktioner, har allerede nu et hold bestående af 65 fagspecialister i Kompetencehjulet, der er klar til at løfte hele pakken af ingeniørrådgivning som et alternativ til de store ingeniørhuse.

En kompetencebaseret tilgang til at løfte totalrådgivning har længe vist sig at være et bæredygtigt koncept. Kigger man til større lande som eksempelvis Tyskland, Holland og England er der talrige eksempler på store ingeniørhuse som er 100% specialiseret inden for deres respektive fagområder og således løfter projekter i samarbejde med andre fagspecialister, hvormed kunden får kvalitet og bygbare løsninger som er udarbejdet af fagspecialister. – De bedste inden for feltet.

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har siden 2013 fokuseret udelukkende på bærende konstruktioner. Siden da er virksomheden vokset markant og er på 5 år gået fra 4 medarbejdere til i dag at tælle 45 ansatte der alle arbejder fokuseret med kompetencebaseret rådgivning. Strategien er klar og vægter at fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for kunden. Adm. Direktør Ammar Al-Temimi uddyber: ”Det er vores overbevisning, at vi, ved at skabe et kompetencecenter inden for bærende konstruktioner, kan tilbyde vores kunder den bedste rådgivning. – Et såkaldt powerhouse inden for bærende konstruktioner og hvorfor ikke udvide denne tanke til at indbefatte samarbejder med andre specialister inden for ingeniørrådgivning?

Vi ser et enormt potentiale i at gå imod den konsolideringstrend, som har præget markedet de seneste år, ved at teame op med andre specialister for på den måde at kunne tilbyde kompetencebaseret rådgivning af den højeste kvalitet.

“Med andre ord, ser vi et enormt potentiale i at gå imod den konsolideringstrend, som har præget markedet de seneste år, ved at teame op med andre specialister, for på den måde at kunne tilbyde kompetencebaseret rådgivning af den højeste kvalitet. Modellen har vi valgt at kalde Kompetencehjulet”, slutter adm. direktør i AB Clausen Ammar Al-Temimi.

Kompetencehjulet – fleksibilitet og skarpe priser

Kristoffer Krarup, projektchef i AB Clausen og ansvarlig for Kompetencehjulet uddyber: “Vi betragter bærende konstruktioner som værende skelettet der ikke varierer voldsomt fra byggeri til byggeri. Alle de tekniske fag varierer dog meget i forhold til anvendelsen af bygningen. Derfor mener vi, at det er vigtigt at samarbejde med flere forskellige kompetencecentre, så vi derved kan sammensætte et skalérbart projekthold, skræddersyet til den specifikke opgave”, forklarer Kristoffer og fortsætter: “sammen med omkring 65 andre specialiserede virksomheder inden for VVS/Ventilation, Energi, EL, Brand, Akustik etc., har vi kompetencer inden for alle grene af vores fag og kan dermed tilbyde en ydelse kendetegnet ved fleksibilitet og samtidig være konkurrencedygtige på prisen”. ”En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at det ved de mindre firmaer, ofte er ejeren selv, som ”sidder med hånden på kogepladen” og derfor kan man argumentere at der følger et større engagement og drive for at komme i mål. Derudover er beslutningsprocesserne kortere, end hos de store ingeniørhuse”, forklarer Kristoffer Krarup om plussiderne ved Kompetencehjulet.

I et interview med AB Clausen udtaler ingeniørrådgiverbranchens talsmand Henrik Garver sig om samme emne: ”En af fordelene ved kompetencebaseret rådgivning er, at det er muligt for kunden at købe præcis det speciale der er behov for, og intet andet, fra en rådgiver der leverer netop denne ydelse på et højt niveau. Det kræver så også at kunden er bevidst om hvilke præcise ydelser der faktisk er behov for. Det vil samtidig også kunne styrke de mindre rådgivningsvirksomheder. Og en first-mover på området, som AB Clausen, vil samtidig få en stærk position som de der kan samle det rigtige hold af kompetencebaserede, specialiserede rådgivere, der matcher kundernes behov og koordinerer den samlede leverance”, udtaler Henrik Garver.

b5a1515henrikgarver

Henrik Garver

Administrerende direktør i FRI

Og en first-mover på området, som AB Clausen, vil samtidig få en stærk position som de der kan samle det rigtige hold af kompetencebaserede, specialiserede rådgivere, der matcher kundernes behov og koordinerer den samlede leverance

.

Men hvad siger kunderne?

Kommunikation er nøglen

AB Clausen har spurgt bygherren ELF Developments tekniske direktør Michel R. Reffs om deres holdning til konsolideringstrenden. ELF Development, som af flere omgange har benyttet sig af Kompetencehjulet, understreger at kommunikation er nøglen. ”Som bygherre er det vigtigste for mig, at rådgivningen er kompetent på alle punkter og at der er en effektiv intern kommunikation og projektledelse, så jeg oplever en koordineret og sammenhængende rådgivning. Én aftale og én indgang”, udtaler Teknisk direktør Michel R. Reffs i ELF Development. Samtidig ser han også fordele ved at anvende de mindre specialister, idet de mindre specialister har et større engagement og formår at være mere fleksible undervejs i projekterne. ”De store ingeniørhuse kan godt blive lidt tunge og beslutningsprocesserne for lange”, udtaler Michel R. Reffs og fortsætter: ”… det min oplevelse, at de store huse, hvor rådgivningen er samlet ét sted, også er dyrere end ved de mindre specialister, og at vi ikke altid får allokeret de mest kompetente folk. Den interne projektledelse og koordinering af projektet hos de større firmaer er heller ikke altid optimal”.

… det min oplevelse, at de store huse, hvor rådgivningen er samlet ét sted, også er dyrere end ved de mindre specialister, og at vi ikke altid får allokeret de mest kompetente folk. Den interne projektledelse og koordinering af projektet hos de større firmaer er heller ikke altid optimal.

Netop kommunikationen imellem rådgiver og bygherre er et fokuspunkt i Kompetencehjulet. ”En skepsis som vi ofte møder på baggrund af specialistrollen er, at koordinering på tværs af rådgiverne kan være en udfordring, idet der optræder flere stakeholders end ved en klassik konstellation med kun een ingeniørrådgiver. I forsøget på at imødekomme dette er jeg, bl.a. i kraft af min baggrund som installationsingeniør, ansat til at varetage den tværfaglige koordinering, ligesom vi har oparbejdet en stor erfaring, bla. med projektering af Irmabyen, Trongården, Kongerækkerne, Frihedsvej m.fl. – Projekter på op til +24.000 m2”, forklarer Kristoffer Krarup og slutter ”Ved kombinationen af vores størrelse/faglighed og vores brede spektrum af samarbejdspartnere, mener vi, at vi med Kompetencehjulet kan konkurrere med de største ingeniørhuse i landet og vi er allerede godt igang”, slutter Kristoffer Krarup.

Har du spørgsmål angående Kompetencehjulet

Kontakt

Kontakt Projektchef og ansvarlig for Kompetencehjulet Kristoffer Krarup direkte via tlf.: 42909993 eller mail kkr@abclausen.dk

KKR250x250

[1] Kilde: https://www.danskeark.dk/content/nar-ingeniorer-kober-arkitekter.

[2] Kilde: https://www.danskeark.dk/content/nar-ingeniorer-kober-arkitekter).

[3] Kilde: https://finans.dk/erhverv/ECE10348197/ingenioerer-holder-fusionsbal-cowiboss-smider-en-milliard-efter-opkoeb/?ctxref=ext.