AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Udtalelser fra tidligere praktikanter

Udtalelser fra tidligere praktikanter

Hvad har vi lavet i vores praktik?

Vi valgte alle et lille firma, da vi ønskede at prøve en masse forskellige opgaver. Og det ønske har vi fået opfyldt hos AB Clausen.

I starten fik vi stillet en masse spørgsmål til de studentermedhjælpere, der hjalp os i gang. Det gjorde, at vi ret hurtigt følte, at vi havde styr på det grundlæggende inden for nedrivning af bærende vægge.

Den første periode af vores praktik gik således med at regne på bærende vægge, men vi blev også jævnligt introduceret til nye arbejdsopgaver.

Derved har vi lavet opgaver inden for:

  • Nedrivning af bærende vægge
  • Stabilitetsundersøgelser
  • Modellering i StruSoft FEM-design
  • Varmetabsberegninger til tilbygninger
  • Energiberegninger til nybyggeri
  • Tagkonstruktioner
  • Bjælkelag i etagedæk
  • Tilsynsnotater og vurderinger af vægge

Hvad har vi fået ud af det?

Vi har fået en masse praktisk erfaring med, hvordan arbejdslivet for en ingeniør ser ud.

Personligt har vi sat stor pris på AB Clausens åbne arbejdsmiljø og muligheden for at samarbejde med, og spørge om hjælp hos, de mere erfarne ingeniører. Det har givet os en anden form for erfaring, end den man finder på studiet.

Generelt lærer man noget andet af selv at finde ud af hvilken løsning, der er bedst, og hvilken stålbjælke, der er nødvendig, frem for blot at eftervise bæreevnen for en given bjælke.

Det har været lærerigt at finde ud af, hvad man kan tage med sig fra forelæsningslokalerne og ud i ”den virkelige verden”.

Hvad skal vi så nu?

Vi har nu afsluttet vores praktikperiode hos AB Clausen, og vi skal nu alle tre tilbage på studiet for at færdiggøre vores uddannelse. Mens vi studerer, fortsætter vi som studentermedhjælpere hos AB Clausen.

 

Tilbage til forside