AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Udtalelse fra tidliere praktikant

Udtalelse fra tidliere praktikant

Hvad har jeg lavet i min praktik?

I AB Clausen har jeg arbejdet med rigtig mange forskellige opgaver. Dette gælder udarbejdelse af statisk dokumentation samt tilhørende arbejdstegninger af blandt andet:

  • Nedrivning af bærende vægge
  • Bjælkelag i etagedæk
  • Tagkonstruktioner
  • Stabilitet
  • Fundamenter

Alle beregningerne har jeg udarbejdet ud fra besigtigelser, hvor jeg har haft stor glæde af at være med på et par stykker. Derudover har jeg udarbejdet varmetabsberegninger. Til at udarbejde disse dokumentationer, har lært at arbejde med nye programmer som AutoCad og StruSoft FEM-Design.

Hvad har jeg fået ud af det?

Det er foregået på den måde, at jeg har fået en opgave, som jeg selv har kunnet sidde og arbejde med. Undervejs har både praktikvejleder og alle de øvrige kollegaer været mulige at få hjælp hos. For mig har det været rigtig godt at prøve at arbejde sammen med forskellige personer fra firmaet, da de hver især er kommet med nogle gode guldkorn.
Jeg har lært at sætte opgaverne mere overskueligt op, hvilket jeg helt sikkert vil tage med mig fremover! Derudover har jeg både fået gode redskaber samt rigtig god træning i at udarbejde statiske beregninger.

Hvad skal jeg så nu?

Nu skal jeg tilbage på studiet, hvor der venter mig 1 år endnu. Jeg føler mig meget bedre rustet til resten af studiet, efter jeg har fået erfaring i praktikopholdet!
Jeg vil fortsætte med at holde kontakten med AB Clausen, og hjælpe til som studiemedhjælper når der er brug for dette!

 

Tilbage til forside