AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Funderinger med skruepæle vinder stadig større udbredelse – og det med god grund!

Funderinger med skruepæle vinder stadig større udbredelse – og det med god grund!

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har i forskellig sammenhænge leveret beregninger på skruepæle. Det være sig alt fra huse, støjskærme, belysning til fodboldbane, 36 meter høje telefonmaster m.m. Efterspørgslen på funderinger med skruepæle vinder stadig større udbredelse og det med god grund.

“Skruepæle har en række oplagte fordele på de områder, hvor de anvendes i forbindelse med lettere byggekonstruktioner – hegn, master, carporte og lignende byggerier i den lettere ende af skalaen. De er klart hurtigere samt langt mere skånsomme at etablere end eksempelvis et traditionelt betonfundament,” siger Anders Bessermann, konstruktionsingeniør hos AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S.

At skrue frem for at slå

Som navnet antyder, er en skruepæl i princippet udformet som en stor skrue lavet af en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader. Når pælen er skruet på plads i jorden, er det pælens nederste plader, der låser pælens position.

En pæl kan blive over 20 meter lang, afhængigt af grunden, og hver enkelt pæl designes ud fra viden omkring jordbundsforholdene og den last, som skal funderes eller stabiliseres.

“I det enkelte tilfælde beregner vi en skruepæls dimension ud fra den viden, som vi har om de konkrete jordbundsforhold og om den last, som pælen skal bære eller stabilisere,” siger Anders Bessermann.

Hvorfor bruge skruepæle som fundering?

Det er ikke altid bygværket er egnet til skruepæle men i de situationer, hvor det er tilfældet, er skruepæle meget fordelagtige at bruge. Skruepælene er nemlig både hurtigere og mere skånsomme at montere.

“Ved at prioritere skruepæle, når det er muligt, kan man på kun én dag etablere et fundament, som det ellers nemt kunne tage to uger at støbe i beton. Pælene kan bores i jorden uden omfattende udgravning, bortskaffelse af jord etc.. Dertil kommer, at de kan installeres uden skadelige vibrationer for omkringliggende bygningskonstruktioner,” pointerer Anders Bessermann.

Fundering og stabilisering med skruepæle er anvendelig også på skrånende terræn, vandholdige områder og øvrige svært tilgængelige områder.

Desuden kan skruepæle flyttes og genbruges. Det giver en miljømæssig og økonomisk fordel, ligesom de med fordel kan bruges til midlertidige installationer.