Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
 • Kongelundsvej

  Nyopførelse af Kongerækkerne, 3 boligeblokke på 1.996 m2 opført i porebeton.

  SE REFERENCER
 • Baristarækkerne

  Nyopførsel af moderne rækkehuse i Rødovres nye, attraktive bydel.

  SE REFERENCER
 • Enghave Brygge

  Nybyg af 263 boliger, daginstitution og parkeringskælder.

  SE REFERENCER
 • Det Flydende Aktivitetshus

  Flydende aktivitetshus til havnepromenade i Nordhavn.

  SE REFERENCER
 • Posthotellet

  Renovering og omdannelse af 25.400 m2 bevaringsværdig ejendom i København.

  SE REFERENCER
 • Clever Ladestationer

  Revolutionerende hurtig ladestation til elbiler i Danmark, Norge & Sverige

  SE REFERENCER
 • Helgoland Sauna

  Projektering af bæredygtig sauna inspireret af havet og bølgerne.

  SE REFERENCER

Vi tilbyder

Fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for vores kunder

AB Clausen er en 100% konstruktionsorienteret rådgivende ingeniørvirksomhed med en veldefineret mission, vision og værdier der indarbejdes i ethvert større forretningsmæssigt tiltag vi foretager os.

AB Clausen er medio 2018 oppe på ca. 50 fuldtidsansatte. Mere end halvdelen af vores medarbejdere har mere end 10 års erhvervserfaring i byggebranchen. Samtidig – også som en del af vores sociale ansvar – beskæftiger vi løbende minimum 3 studerende samt 3 praktikanter. De yngre kræfter er ligeledes meget vigtige bidragsydere for vort fokus indenfor eks. digitalisering samt bæredygtighed, og vi agerer også løbende mentorer for ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende og vi forestår også undervisning på DTU.

Vi tror på at specialisering skaber merværdi for vores kunder

Vores vision er at være bedst til bærende konstruktioner

AB Clausen Academy udgør virksomhedens interne kompetenceudviklingsprogram med overordnede temaer for Academy arrangementer såsom i) Konstruktionsingeniørfaglighed, ii) Projektledelse, iii) Ledelse og iv) Samarbejdsrelationer. AB Clausen Academy involverer indlæg og samarbejder med entreprenører og leverandører, og kombineret med at 10 af vores konstruktionsingeniører har håndværksmæssig baggrund, så hjælper det os med trimmet projektering og ibrugtagen af LEAN-værktøjer, for derigennem at vise respekt for entreprenørernes montageteknik og tidsplaner… og bygherrens pengepung.

Kompetencebaseret rådgivning

Inspireret af større lande som eksempelvis Tyskland og England er der talrige eksempler på
store ingeniørhuse som er 100% specialiseret inden for deres respektive fagområder og således løfter
projekter i samarbejde med andre fagspecialister. Dette er en model AB Clausen er inspireret af og kontinuerligt søger at optimere, med det mål for øje at tilbyde den bedste
rådgivning der findes på markedet.

AB Clausen kan varetage alle ingeniørfag, og vi har op bygget en stærk portefølje af referencer. Vi
projekterer konstruktioner i boliger, skoler, institutioner, kontorer, halkonstruktioner, geotekniske
konstruktioner og mange andre typer konstruktioner i et bredt spektrum af materialer, som dækker de helt gængse materialer som stål, beton, træ, murværk samt alternative materialer som aluminium, træ (inklusiv CLT), glasfiber, halmmaterialer og forspændt murværk m.m. Når arkitekt, entreprenør eller bygherre ønsker, at vi varetager alle ingeniørfag på et byggeprojekt, arbejder vi tæt sammen med i omegnen 20 rådgivningsvirksomheder, der arbejder fokuseret indenfor deres kernekompetenceområde(r). Vores projektleder varetager hele projektstyringen. På den måde skal du kun indgå aftale med én rådgiver – og vi sørger for resten. Herfra løses alle opgaver af specialister.

Læs mere om Kompetencebaseret rådgivning

Vi har en passion for konstruktioner

Vi er 100% fokuseret på konstruktioner. Dette fokus gør til gengæld, at vi arbejder bredt med konstruktioner, indenfor såvel nybyggeri, renovering og konvertering. Vi har arbejdet med boligejendomme, med institutioner, med idræt og kultur, med hoteller, med kulturarv, indenfor industrien, med altaner, med hospitaler, med kontorer og domiciler og med udviklingsprojekter. Vi har igennem årene oparbejdet et fasttømret og gennemprøvet setup for samarbejder med andre rådgivere, og løfter ofte den samlende projekteringsopgave og teamer op med den eller de (oftest) teknik-rådgivere som passer bedst til det enkelte projekt. Vi har > 20 faste samarbejdspartnere, som specialiserer sig indenfor hvert deres område. Ved at kende hinanden godt, så teamer vi op, således at vi giver den størst mulige værdi for det enkelte byggeprojekt.

11

Din sikkerhed og tryghed

Vores samarbejdspartnere skal kunne sove godt om natten, og her kan du læse mere om AB Clausens
kvalitetssikring (link). AB Clausen er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), og vi har tegnet ansvarsforsikring igennem TRYG Forsikring. AB Clausens forsikring dækker kr. 25.000.000 ved personskade og kr. 5.000.000 ved tingskade og/eller tab. Det maksimale beløb ved personskade, tingsskade og/eller tab, som AB Clausen kan pådrages erstatningsansvar for, begrænses tilsvarende til disse beløb. Ønskes større dækning, kan der tegnes særskilt projektansvarsforsikring. Dette er normalt kun nødvendigt for store projekter. Det betyder, at alle vores projekter er dækket af denne forsikring. Så når du vælger os som rådgivende ingeniør, er dit byggeprojekt i sikre hænder.

Skal vi kontakte dig?