AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Københavns nye kanalby

Københavns nye kanalby

Enghave Brygge bliver over de næste mange år beriget med nye øer til bolig og erhverv. Projekteringen af etape 2, Enghave Brygge II – Byggefelt B, er netop blevet søsat, og AB Clausen skal stå for konstruktionsprojektet, som består af funderingsprojekt, projekt for 8.000 m2 kælder samt dæk over kælder.

Enghave Brygge er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader. Enghave Brygge består af 10 nyanlagte øer, som fuldt udbygget vil rumme ca. 2.600 nye boliger og 1.600 arbejdspladser. Området forventes at være fuldt udbygget indenfor 8-10 år og vil udover de mange nye boliger også indeholde en metrostation, dagligvarebutikker, daginstitutioner, restauranter samt caféer.

Første etape af byggeriet – Byggefelt C – er færdigprojekteret, og det er nu blevet tid til næste etape, som kaldes Byggefelt B. Projekteringen af Byggefelt B omfatter 30.000 m2 boligbyggeri og 8.000 m2 p-kælder.

Omdannelsen af Enghave Brygge skal ses som fuldførelse af den helhedsplan, som Borgerrepræsentationen behandlede i 2002.

AB Clausens rolle

AB Clausen skal være med til at projektere Byggefelt B, hvor vores opgave som konstruktionseksperter bliver at stå for konstruktionsprojektet, som består af funderingsprojekt, projekt for 8.000 m2 kælder samt dæk over kælder. Vi udfører denne del af projektet som underrådgiver til Aksel V. Jensen.

Projektets aktører

Aksel V. Jensen A/S står for alle ingeniørdiciplinerne med AB Clausen som underrådgiver til Aksel V. Jensen, mens Arkitema  Architects og  Gröning Arkitekter ApS står for arkitektdiciplinerne.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til forside