AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Det offentlige

Det offentlige

I AB Clausen Rådgivende Ingeniører har vi gode erfaringer med levering af rådgivende ingeniørydelser til det offentlige. Vi har blandt andet haft gode og længerevarende samarbejder med Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Roskilde kommune, Bornholms Kommune, Ishøj Kommune og Rødovre kommune. Kommunerne her værdsætter specielt vores ekstremt hurtige og servicemindede indstilling til statisk afklaring, og især at AB Clausen er en pålidelig samarbejdspartner, som man har 100 % tillid til.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S fungerer uvildig rådgiver med speciale i byggerådgivning og teknisk rådgivning. Vi arbejder fokuseret med bærende konstruktionsprojekter, og vores konstruktionsingeniører har op til 40 års ingeniørerfaring og op til 10 års håndværkerbaggrund.

Vi udarbejder de nødvendige statiske beregninger, stabilitetsberegninger samt konstruktionstegninger. Vi løser opgaver fra simple bjælker, søjler, ændringer i bærende konstruktion, stålrammer og nedrivning af vægge til mere krævende byggeri, som betonelementbygninger og komplicerede stålkonstruktioner. Herudover udfører vi tilsyn af konstruktioner.

Vi dimensionerer primært konstruktioner i stål, beton, træ og aluminium, og vi har endda også erfaring med kontrollerede affaldsstoffer.

Vi har en bred erfaring med mange typer små og store byggeprojekter, eksempelvis dagsinstitutioner, skoler, sportshaller, kontorer og flerfamiliehuse.

Et solidt samarbejde

Vælger du at samarbejde med AB Clausen A/S omkring dit byggeprojekt, får du en direkte kontakt til én selvkørende og løsningsorienteret konstruktionsingeniør, der sætter en stor ære i kvaliteten af eget arbejde og sikrer, at projektet hverken er over- eller underdimensioneret. Med os som samarbejdspartner får du en proaktiv samarbejdspartner, der opprioriterer dialogen og ikke lover mere end vi kan holde. Ved større projekter nedsætter vi et team af projektledere, konstruktionsingeniører og teknisk tegnere.

Hvis du ønsker, at vi skal varetage alle ingeniørfag på byggeprojektet, er dette ingen hindring. Vi arbejder nemlig tæt sammen med et team af ingeniørvirksomheder, som alle arbejder fokuserede med installationer eller med el. Projektlederen hos AB Clausen A/S varetager hele projektstyringen, så du kun behøver at indgå aftale med én rådgiver.

Fokuseret indsats

I AB Clausen tror vi på, at et fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for dig. Vores fokuserede indsats betyder, at vi i dag har et team af fagligt kompetente konstruktionsingeniører, der alle arbejder med trimmet projektering, og som dagligt løser små som store konstruktionsopgaver. Vi har erfaret, at vores fokus tiltrækker de dygtigste konstruktionsingeniører, hvilket vi selvfølgelig er stolte af.

Trimmet Projektering – minimerer spildet og maksimerer værdien

I en byggeproces er der mange parter i spil. Derfor synes vi, at det er nødvendigt med en systematiseret kommunikation og koordinering med henblik på at optimere processen og bevare overblikket.

I AB Clausen A/S har vi en anderledes måde at tænke på, hvad angår planlægning og styring af vores byggeprojekter. Vi er inspirerede af ”Trimmet Byggeproduktion”, som er den danske betegnelse for begrebet ”Lean Construction”. Som led i dette benytter vi os aktivt af ”Trimmet Projektering”, hvor holdningen er, at forbedring af hver enkelt aktivitet er nøglen til generel forbedring.

Strategien for en bedre proces:

  • Vi søger at minimere spildet og at maksimere værdien
  • Vi har stort fokus på kundens/brugerens behov, ønsker og krav
  • Vi tilstræber et jævnt arbejdsflow
  • Vi forsøger at øge forudsigeligheden
  • Vi gennemarbejder hele forløbet grundigt inden projektstart

Fejl, ventetid og flaskehalsproblemer regnes for spildtid i en byggeproces. Tid er penge!

Vores fokus og erfaring med optimering gør, at vores leverancer er af høj kvalitet, til tiden og til bedst mulige pris.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080, hvis du vil høre nærmere eller er interesseret i et helt uforpligtende præsentationsmøde.