AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Byggeriets fagfolk

Byggeriets fagfolk

I AB Clausen samarbejder vi med byggeriets fagfolk om forskellige byggeprojekter. Vi er specialister i byggerådgivning samt teknisk rådgivning, og vores team på 25 ansatte arbejder udelukkende med bærende konstruktioner. I det tætte samarbejde med byggeriets fagfolk har vores konstruktionsingeniører altid fokus på at skabe merværdi og at optimere det enkelte projekt.

Vores team består af konstruktionsingeniører med op til 40 års ingeniørerfaring og op til 10 års håndværkerbaggrund. I vores team er alle ingeniører eksperter i udarbejdelse af statisk dokumentation:

 • De lodrette og vandrette kræfters styrker og anvendelighed
 • Dokumentere sikkerhed og anvendelse af konstruktioner efter gældende regler og normer
 • Udførlige beregninger og detaljerede tegninger til myndigheder og byggeplads

Vi dimensionerer primært konstruktioner i stål, beton, træ og aluminium, og vi har også erfaring med kontrollerede affaldsstoffer.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S er et landsdækkende ingeniørfirma, der er lokalt forankret i Storkøbenhavn. Vi  tilbyder ingeniørydelser i forbindelse med:

Vi har utallige erfaringer med en lang række forskellige byggeprojekter – små som store. Vi har fx været med på byggeprojekter vedr.:

 • Enfamiliehuse
 • Flerfamiliehuse
 • Halbyggeri
 • Institutioner
 • Skoler
 • Havnebyggeri
 • Kraner
 • Flydebroer
 • Gaffeltrucks
 • Elevatorkabiner
 • Støjværn
 • Master
 • m.m.

Et stærkt samarbejde

Med et samarbejde med AB Clausen får du et samarbejde med et specialiseret ingeniørfirma, der vægter relationen højt. Du får en direkte kontakt til en selvkørende og løsningsorienteret konstruktionsingeniør, der sætter en stor ære i kvaliteten af eget arbejde og sikrer, at projektet hverken er over- eller underdimensioneret. Med et stærkt samarbejde med os kan du regne med en proaktiv samarbejdspartner, der opprioriterer dialogen og ikke lover mere, end vi kan holde. Skal vi samarbejde med større projekter, nedsætter vi et team af projektledere, konstruktionsingeniører og tekniske tegnere.

Du kan møde hele vores team her.

Fokuseret indsats

I AB Clausen kan vi varetage alle ingeniørfag. Så når arkitekt, entreprenør eller bygherre ønsker, at vi varetager alle ingeniørfag på et byggeprojekt, arbejder vi tæt sammen med et team af ingeniørvirksomheder, der arbejder fokuseret med installationer eller med el. Vores projektleder varetager hele projektstyringen. På den måde skal du kun indgå aftale med én rådgiver – og vi sørger for resten. Herfra løses alle opgaver af specialister.

Vores fokuserede indsats betyder, at vi i dag har et team af fagligt dygtige konstruktionsingeniører, der arbejder med trimmet projektering og løser alle typer konstruktionsopgaver dagligt. I en tid, hvor branchen generelt har mangel på konstruktionsingeniører, mærker vi, at vores fokus tiltrækker de dygtigste konstruktionsingeniører. Vi er stolte af, at vi kontinuerligt modtager uopfordrede henvendelser fra konstruktionsingeniører, der vil være en del af vores team.

Trimmet projektering

Trimmet Projektering – minimerer spildet og maksimerer værdien

Der er mange parter i spil ved byggeprocessen, hvorfor det er nødvendigt med en systematiseret kommunikation og koordinering med henblik på at optimere processen og bevare overblikket. Hos AB Clausen A/S har vi en anderledes måde at tænke på, hvad angår planlægning og styring af byggeprojekter.

Vi er inspirerede af ”Trimmet Byggeproduktion”, som er den danske betegnelse for begrebet ”Lean Construction”. Som led i dette benytter vi os af ”Trimmet Projektering”. Her er holdningen, at nøglen til forbedring ligger i at forbedre hver enkelt aktivitet.

Strategien for en bedre proces:

 • Vi søger at minimere spildet og at maksimere værdien
 • Vi har et stort fokus på kundens/brugerens behov, ønsker og krav
 • Vi tilstræber et jævnt arbejdsflow
 • Vi forsøger at øge forudsigeligheden
 • Vi gennemarbejder hele forløbet grundigt inden projektstart

Fejl, ventetid og flaskehalsproblemer regnes for spildtid i en byggeproces. Tid er penge!

Vores fokus og erfaring med optimering gør, at vores leverancer er af høj kvalitet, til tiden og til bedst mulige pris.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i et samarbejde med os, så kontakt os endelig på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080. Vi sætter gene et uforpligtende præsentationsmøde op her eller hos jer, hvor I så har mulighed for at høre nærmere om et samarbejde med os.

 

Tilbage til forside