AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Boligforeninger

Boligforeninger

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S leverer byggeteknisk rådgivning i forbindelse med etablering af nye taglejligheder ved inddragelse af uudnyttet loftsrum til lejligheder samt etablering af tagterrasser og altaner.

Vi leverer statisk beregninger og detaljetegninger til boligforeninger i forbindelse med:

Ønsker I at udnytte jeres loftrum og gøre dem til beboelse, så kan vi hjælpe jer. Vil I etablere taglejligheder, skal I være opmærksomme på, at det oftest kræver et indgreb i den eksisterende tagkonstruktion. Læs mere om taglejligheder, beregningerne m.m. på vores side Taglejlighed.

Skal vi hjælpe jer med et byggeprojekt, så starter vi typisk med at udarbejde en forundersøgelse, der omfatter:

 • Indhentning af arkivtegninger
  Tegningerne på jeres boligforening finder I på kommunens byggesagsarkiv – digitalt eller hos teknisk forveltning. I kan enten selv skaffe de nødvendige materialer i form af plan- og snittegninger samt tegninger af eksisterende spær.
 • Besigtigelse og opmåling til brug for forundersøgelsen
  AB Clausen foretager kontrolopmålinger (stikprøver) af de faktiske forhold på bygningen – samt tilføjer relevante mål, som ikke findes på de eksisterende tegninger, til forhåndsgodkendelsen. Disse mål danner grundlag for antal kvadratmeter osv.
 • Udarbejdelse af tegningsmateriale til forhåndsgodkendelse hos kommunen
  AB Clausen udarbejder plan- og facadetegninger på bygningen, som har en detaljeringsgrad til en forhåndsgodkendelse (ikke anvendelige til selve godkendelsen). Ved store projekter kan man evt. supplere med 3D-visualiseringer. Samme tegninger bruges til dialog med entreprenør, fremvisning til beboer osv.
 • Dialog med kommunen om forhåndsgodkendelse
  AB Clausen identificerer rette kontaktperson hos kommunen og kontakter og informerer vedkommende om byggesagen med henblik på at etablere en positiv indstilling til byggesagen og det videre forløb. AB Clausen indhenter svar fra kommunen og scan sendes videre til bestyrelsen.
 • Undersøgelse af lokalplan, servitutter mm.
  AB Clausen studerer lokalplaner for området og evt. servitutter for ejendommen, og opnår viden om evt. hindringer for et evt. byggeprojekt.
 • Indhentning af overslagspriser samt kontakt med entreprenører, investeringsselskaber og ejendomsmæglere
  Med henblik på at få et økonomisk overblik over det samlede projekt kontakter og drøfter vi projektet med entreprenører, der efterfølgende udregner overslagspriser på byggeprojektet. For at indhente realistiske salgspriser på de nye taglejligheder gennemgår vi projektet med ejendomsmægler. Vi kontakter potentielle investeringsselskaber og forhører os om forhåndsinteressen fra disse på evt. køb af projektet. Alle økonomiske overslag er naturligvis helt uforpligtende for foreningen.
 • Deltagelse i foreningens bestyrelsesmøde og fremlæggelse af muligheder
  Bestyrelsen informeres grundigt om de forskellige muligheder der findes i projektet. Efterfølgende forlader vi bestyrelsesmødet, så bestyrelsen i fred og ro kan tale sig frem til egen beslutning.
 • Deltagelse i foreningens generalforsamling og fremlæggelse af muligheder
  Inden generalforsamlingen afstemmer vi med bestyrelsens holdninger og forventninger, som vi koordinerer med vores projektfremlæggelse ved generalforsamlingen. Vi informerer og besvarer spørgsmål fra generalforsamlingens deltagere, således at alle føler sig godt klædt på til en afstemning.

Når vi præsenterer det samlede oplæg for boligforeningens bestyrelse / generalforsamling, har foreningen derefter typisk 3 alternativer:

 1. Salg af loftsetagemeter til investeringsselskaber, der efterfølgende etablerer og sælger taglejlighederne
  AB Clausen A/S har kontakt med flere udviklingsselskaber, som vi gerne formidler videre. Denne fremgangsmåde kræver mindst arbejde fra foreningens side – og indbringer en sum penge til foreningen her og nu. Endvidere bidrager de nye ekstra beboere og medlemmer af boligforeningen fremover til at dække foreningens fællesudgifter.
 2. Boligforeningen optræder selv som bygherren. Dette resulterer i et større økonomisk afkast til foreningen
  Som rådgivende ingeniører på byggeriet varetager AB Clausen A/S den praktiske projektering af byggeriet for boligforeningen.Det er vigtigt at redegøre for, om ejendommen kan optage den øgede last fra de nye lejligheder på øverste etage, samt hvordan tagetagen stabiliseres. Brandkrav, bebyggelsesprocent, varmeisolering samt lydisolering er ligeledes vigtige punkter i projektet for at opnå en byggetilladelse. Herudover skal udarbejdes en arkitektonisk, økonomisk samt juridisk analyse i samarbejde med en advokat, arkitekt og revisor.
 3. Boligforening skrinlægger projektet, og har derved kun afholdt omkostningerne til forundersøgelsen
  Typisk vælger boligforeningerne at anvende ekstraindtægterne fra taglejlighederne til at fremskynde projekter i foreningens vedligeholdelsesplan, som f.eks.:
 • Nyt tag
 • Etablering af faskine anlæg
 • Renovering af facade, opgange og kælder
 • Etablering af tagterrasser / altaner
 • Solceller
 • Efterisolering
 • Dørtelefonanlæg
 • Nye vinduer
 • Selskabslokaler
 • Vaskerum

Har I yderligere spørgsmål til vores ydelser, eller er I interesserede i et samarbejde med os, så tøv ikke med at kontakte os på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080. Vi arrangerer også gerne et uforpligtende præsentationsmøde her hos os eller hos jer, hvor vi kan komme nærmere ind på en fælles fremtid.

 

Tilbage til forside