My Kjer

Jonas Benjamin Marcussen

Rasmus Gudmann

Stefanie Jäke Pedersen

Rodoslav Butrim

Nadia Schjerlund

Miki Kobayashi

Mikkel Christiansen

UDDANNELSE
Civilingeniør, 2008, DTU

ARBEJDSOMRÅDER
Mikkel varetager til daglig rollen som fagprojektleder med speciale i bærende konstruktioner og med stor erfaring med projektering af beton-, stål og trækonstruktioner.

Mikkel besidder en bred viden og erfaring inden for nybyggeri og ombygninger fra konceptfastlæggelse til hovedprojekt, både hvad angår konstruktioner og tværfaglig koordinering – en erfaring han har opbygget inden for kontor, bolig og erhvervsbyggeri.

Som person besidder Mikkel et godt overblik og har en struktureret tilgang til sit arbejde, der hviler på mange års erfaring som konstruktionsingeniør og fagleder.

Cecilie Krebs

Uddannelse

Diplomingeniør i byggeri (DTU), 2016

Kompetencer

Cecilie Møller Krebs fungerer på daglig basis som konstruktionsingeniør hos AB Clausen og har bl.a. erfaring med dimensionering af stål-, beton-, murværks-, og trækonstruktioner inden for renovering, nybyg samt off-shore jackets og topsides.

Cecilie er vendt tilbage til AB Clausen i 2019 og skal videreudvikle sin erfaring inden for statisk dokumentation og projektledelse af projekter rangerende fra mindre renoveringsopgaver til større byggeprojekter. Cecilie besidder en bred digital værktøjskasse og mener at BIM og øvrige digitale værktøjer er en naturlig del af en arbejds- og kommunikationsproces.

Som person er Cecillie en tillidsvækkende, struktureret og analytisk profil, samt en afholdt kollega med naturlige leder- og koordinerings kompetencer. Cecilie finder motivationen i det gode samarbejde om et fælles mål, hvor vidensdeling og gode styringsværktøjer er essentielle for at kunne levere et tilfredsstillende produkt.

UDVALGTE REFERENCER

2019, AB Clausen: Konstruktionsingeniør. Postcentralen transformeres til Hotel. Renovering og omdannelse af 25.400 m^2 bevaringsværdig ejendom i hjertet af København. Hovedprojekt, statiske beregninger, konstruktionsplaner og detaljer, konstruktiv nedrivning samt midlertidig afstivning. Bygherre: Strawberry Brothers.

2018, ISC: Konstruktionsingeniør. Hornsea 2 Offshore Wind Farm. Design af verdens største offshore substation, som inkluderer en Heigh Voltage Alternate Current Offshore Substation (OSS), såvel som en Reactive Compensation Station (RCS). Lokation: Engelsk Nordsø. Bygherre: Ørsted.

2017, ISC: Konstruktionsingeniør. Tyre East og Tyra West. Renovering og udvidelse af Tyra feltet. Feltet er sunket 5 meter siden opførslen i 1984, hvorfor benene under en række platforme skal forlænges, selve platformene skal afmonteres og erstattes af nye, samt helt nye beboelses- og processplatforme opføres. Lokation: Den Danske Nordsø. Bygherre: Mærsk.

2016, DTU: Afgangsprojekt. Eksperimentel undersøgelse af byggesystem af CNC-fræset krydsfiner. Eksperimentelle undersøgelser, samt optimeringsudarbejdelse af søjler og vægmoduler af innovative CNC-fræset krydsfiners elementer. Virksomhed: Eentileen.

2015, AB Clausen: Praktikant, FEMDesign ansvarlig, Vipbar tribune. Projektering af 50 meter lang, vipbar tribune til Rosborg Gymnasiums idrætsfaciliteter. Stålkonstruktionerne blev projekteret i FEM-Design programmet StruSoft, så der blev sikret optimal dimensionering. Bygherre: Vejle Kommune.

ANSÆTTELSER

2019 – AB Clausen A/S, Konstruktionsingeniør, Projektleder
2017-2019 ISC, Konstruktionsingeniør
2015-2016 AB Clausen, Praktikant/studentermedhjælper
2013-2015 DTU, hjælpelærer

Efteruddannelse/kurser

2019: PL1: Projektlederkursus
2019: Murværksdimensionering med Silka kalksandsten og EC6DESIGN

Ledelseskompetencer

ISO 21500 Certificeret Projektleder

FAGLIGE KOMPETENCER

Stålkonstruktioner
Betonelementer
In-situ beton
Trækonstruktioner
Murværkskonstruktioner
Geoteknik og fundering

IT kompetencer

StruSoft FEM-Design
Bluebeam
Robot
AutoCad
Revit

SPROGKUNDSKABER

Dansk: Flydende
Engelsk: Rutineret

Mads Nicolai Jensen

Uddannelse
Civilingeniør (B), 2005, DTU

Ansvarsområder
Mads Nicolai Jensen fungerer på daglig basis som teknisk direktør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, som er løst i komplekse politiske organisationer og med inddragelse af brede bruger- og interessentgrupper. Herudover har Mads Nicolai erfaring fra store planlægningsopgaver samt projektledelse af konkrete bygningsopgaver, samt tværfaglig indsigt i fx installastionsfag, tilgængelighed, facader etc. Mads Nicolai har en dybdegående teknisk viden, rangerende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring, kontrakter og samarbejder samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Ydermere har Mads Nicolai stor erfaring og teknisk viden om projektering af boliger, herunder store almene boligprojekter.

Søren Munkholm

Benni Andersen

Benni Andersen er en erfaren konstruktionsingeniør, som har beskæftiget sig med projektering af konstruktioner og har erfaring inden for stålkonstruktioner. På daglig basis fungerer Benni som konstruktionsingeniør i AB Clausen. Benni har en dybdegående teknisk viden og erfaring med statiske beregninger af konstruktioner.

Uddannelse

Teknikumingeniør (B), 1994, Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum

Efteruddannelse/kurser

 • 2019: Revit 2019 grundlæggende

John Junker Jepsen

Bo Normann Andersen

Uddannelse

Diplomingeniør, 1999, DTU

Ansvarsområder

Bo Normann Andersen varetager til dagligt stillingen som afdelingsleder i AB Clausen og har stor erfaring med personaleledelse, ressourcestyring, økonomi, kontraktforhandlinger mv. Ydermere besidder Bo Normann Andersen en bred viden og erfaring inden for nybyggeri og ombygninger, blandt andet hospital, erhverv, bolig, kultur samt institutioner.

Som person besidder Bo Normann Andersen et godt overblik, er løsningsorienteret og tager ansvar for at få løst opgaverne til kundens tilfredsstillelse. I projektteamet er Bo en motiverende og engageret person, der formår at få teamet til at løfte i samlet flok og komme i mål inden for den angivne tidsramme.

Efteruddannelse/kurser

 • 1999: Kursus i vinterbyggeri
 • 1999: Kvalitetssikring i praksis
 • 2000: Geoteknik på byggepladsen
 • 2001: Lederen som person
 • 2008: Kurser i Eurocodes
 • 2009: Bips beskrivelsesværktøj, udvidet
 • 2009: Vandtætte konstruktioner
 • 2012: Procesledelse for projektledere
 • 2012: Kursus i forhandling

Morten Skov

Sara Alabiidi

Magnus Kjær

Ahmet Akgül

Konsulent

Ahmet Akgül er tidligere praktikant og er efterfølgende blevet ansat i AB Clausen på konsulentbasis.

Ahmet hjælper os på en række mindre projekter i konstruktionsafdelingen, KON1, og assisterer desuden KON2 på større projekter. Han har blandt hjulpet med både store og små opgaver i forbindelse med omdannelsen af det gamle Post Central til Post Hotel. Ahmet har efterhånden opnået stor erfaring med dimensionering af beton-, murværks-, stål- og trækonstruktioner inden for renovering såvel som nybyg.

Ahmet skaber en god stemning på kontoret med sit positive væsen. Desuden arbejder han struktureret, er imødekommende og formår at arbejde selvstændigt med sine opgaver.

Dardo Sustmann Allen

Zarah Hleyhel

Danjal Olsen

 

Uddannelse

06-2018 Renoveringsuddannelsen, MOLIO
11-2016 Arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen, MOLIO
06-2016 DTU, Bygningsfysikuddannelsen
06-2010 DTU, Projektlederuddannelse
06-2004 EBA – uddannelse (økonomi)
12-1989 Ingeniøruddannelse, Bygningsingeniør
06-1986 Adgangskursus til teknika
12-1983 Erhvervsuddannelser (EUD), Tømreruddannelse

Ansvarsområder

Rutineret projektleder og byggeleder, der mestrer alle entrepriseformer.
Er en stærk faglig profil, der har naturlige lederevner og stor gennemslagskraft.
Er systematisk, selvstartende, strategisk bevidst, analytisk, logisk, og hurtig til at skabe sig et overblik, omgængelig og overbevisende i sin faglige kommunikation.

Har praktisk byggeteknisk erfaring fra alle de Skandinaviske lande og kendetegnes for en venlig og positiv holdning, til opgavernes tilgang og livets aspekter.
Evner at påvirke/overtale bygherrer, entreprenører og myndigheder, når dette er fagligt nødvendigt og fagligt velfunderet.

Sociale præferencer, såsom troværdighed, ordholdenhed, tolerance, empati og en tillidsvækkende adfærd kendetegner Danjal som person.

Kurser

2018 Funktionsafprøvning tekniske anlæg, MOLIO
2017 Renovering ældre ejendomme.
2016 Indeklima, Byggecentrum
2016 Fugt, Byggecentrum
2016 Arbejdsmiljøkoordinator P, Byggecentrum
2015 Lys, Byggecentrum
2015 Lyd, Byggecentrum
2015 Brand, Byggecentrum
2014 Statik, Byggecentrum
2014 Energi, Byggecentrum
2013 Energirenovering af Bygninger
2007 Murværksprojektering
2006 Tilbudsloven
2001 AutoCad 2000

Supplerende

Medlemskaber: Dansk Selskab for Materialeteknologi, DSM, Byggesocietetet og ERFA Konstruktionsingeniører

Thomas Bruhn

Carina Jørgensen

Jesper Wallaert

Uddannelse

Bygningskonstruktør (2009)

Tømrersvend (2005)

Ansvarsområder

Jesper Wallaert løfter til dagligt rollen som BIM fagleder i AB Clausen. Han er ansvarlig for AB Clausens digitale udvikling og implementering af digitale design løsninger til optimering af processer og struktur på projekterne.

Jesper har igennem projektering af primært bærende konstruktioner, haft stort fokus på brugen samt implementeringen af digitale værktøjer, herunder metoder til optimering af workflows og processer. Denne vinkel har givet Jesper et godt digitalt fundament, som gør ham i stand til at håndtere mange digitale platforme, hvilket samtidig sikrer høj kvalitet og sammenhæng imellem bygningsmodellerne og øvrig dokumentation. – En kompetence og erfaring som er essentiel for grundlaget i beslutningsprocessen. Jesper har en passion for udvikling og optimering af digitale værktøjer. Senest via Computationel Design værktøjer til design automatisering og metoder til at simulere virkningen af forskellie design-alternativer i forhold til specifikke krav og betingelser, direkte i 3D-modellen og samtidig generere adskillige optimerede forslag.

Kristoffer Krarup

 

Uddannelse

Diplomingeniør, DTU (2014)

Ansvarsområder

Kristoffer varetager rollen stillingen som Projektchef i AB Clausen og indgår som syvende medlem af ledelsen og løfter ansvaret for virksomhedens samarbejder på tværs af fagdiscipliner.

Kristoffer er bygningsingeniør med speciale inden for installationer i byggeri. Igennem de sidste år har han fungeret som både fagansvarlig og projektleder på flere nybygnings- og renoveringsprojekter. Kristoffer har stor erfaring med styring af projekter, lige fra programmering til afleveringsforretning, med stor fokus på overholdelse af tidsplan.

Kristoffers store interesse for energibesparende løsninger giver ham et indgående kendskab til den nyeste viden på området, hvilket underbygges i kraft af rollen som underviser og vejleder på DTU på kurser omhandlende installationer og energi inden for både nybyg og renovering. Kristoffer tænker kreativt og er løsningsorienteret, og går til enhver sag med overblik og struktur.

Kurser

2014: Projektledelse modul 1
2015: IES-VE hos NTI med fokus på HVAC
2015: PL modul 2
2015: PL modul 3
2017: PL – Projektstyring
2017: PL – BIM og IKT
2017: PL – Økonomi
2017: PL – Udbud og Tilbud
2017: PL – Kontrakt og forsikringsforhold
2017: PL – Effektiv forhandling og dialog

Eriks Bernans


Education

Latvia University of Life Sciences and Technologies.
Bc.sc.ing. in Civil Engineering

Field of expertise

Work on field as a site manager in projects in Latvia and UK, with concrete, steel, curtain wall and glazed building constructions. Quality, quantity control and estimating the costs, planning the construction processes. Experience as a designer of steel and reinforcement concrete construction.

Role

Design of renovation project as well new buildings. Prepare calculation of load bearing construction and also prepare graphical part.

Certifications

Certificate of completion – Revit Autodesk course.

 

Kristian H. Valentin

Daniel Bo Olesen

Kennet Rosenkilde Christensen

Jannik Anders Hyldegaard Lund

Sarunas Leliuga


Uddannelse

Civilingeniør (DTU, 2017), Diplomingeniør (Via University College, 2014)

Ansvarsområder

Sarunas Leliuga fungerer på daglig basis som konstruktionsingeniør i afdelingen KON 1 med
en rolle tæt på afdelingslederen, hvor han projekterer opgaver inden for renovering såvel som
nybyg. Sarunas har indgående teoretisk kendskab til stål, beton- og trækonstruktioner
kombineret med praktisk håndværksmæssigerfaring i bagagen. Sarunas’ erfaring med projektering rangerer fra statiske beregninger på parcelhus til optimering af dynamiske
påvirket stålkonstruktioner. Derudover Sarunas har en international baggrund med Litauiske
rødder og bidrager til AB Clausens strategi om at styrke virksomhedens nuværende aktiviteter
i de Baltiske Lande.

Efteruddannelse/kurser

2018: Hilti Profis Anchor & Hands-on ankertræning
2018: Grundlæggende Projektledelse

Nicklas Colding Blom


Uddannelse

Diplomingeniør , Bac. Eng. (Civil – DTU, 2014)

Ansvarsområder

Nicklas Colding Blom sidder til dagligt med nybyggeri. Nicklas har en bred erfaring med forskellige typer byggerier, lige fra projektering af Metro-byggeri til projektering af kølelagrer for medicinalindustrien til projektering af etageejendomme.
Foruden en stærk faglig viden indenfor projektering har Nicklas også en solid erfaring indenfor tilsyn af byggeriet. Her sikrer han at byggeriet udføres som det er planlagt i projekteringen og sørger for at den høje byggestandard der er i AB Clausen, bliver opnået.

Kurser

 • Understanding of structural behaviour with Dr. David Brohn
 • Tilsyn med betonarbejder
 • Samlingsdetaljer i stålkonstruktioner
 • Beregning af Betonkonstruktioner iht. Eurocode 2

Nikolai Gadient Lütscher


Uddannelse

Bygningskonstruktør (KEA, 2016) Specielle i Facility management)

Teknisk Designer (CELF, 2011)

Ansvarsområder

Nikolai Gadient Lütscher fungerer på daglig basis som AB Clausens fyrtårn inden for BIM projektering, med det faglige ansvar inden for projekteringsfremdrift i 3D BIM af større projekter inden for-, bolig, institutions- og erhvervsbyggeri i forbindelse med nybyggeri, renovering og transformation.

Herudover har Nikolai G. Lütscher stor erfaring med projektering og projekteringsledelse samt besigtigelse af konkrete bygningsopgaver, inden for rådgivende ingeniør-og entreprenørbranchen, herunder nybyggeri og renovering inden for bolig, institutions, erhvervsbyggeri.

BIM-koordinator handler om at koordinere og kontrollere, at BIM-projekteringen følges. Der er tværfaglig koordinering, hvor der føres kontrol mellem rådgives teamets fagmodeller og BIM styring er en vigtig del af processen. Det handler om at projektere og opdatere de bærende konstruktionsmodeller, kontrollere modellerne visuelt og med crash kontroller, oprette kollisionsrapporter og koordinere, således rådgiverteamet korrigerer de fundne fejl igennem projekteringsmøder / byggemøder og kommunikation og koordinering mellem arkitekter, vvs- og el ingeniør og landmålere. Med det for øje at optimere BIM-projekteringen og opnå en resultatorienteret projektering, for at opnå et trimmet byggeri og minimeret fejl og mangler i byggefasen.

 • Ansvarsomåde for intern og ekstern kommunikation på projekterne, og Nikolai det bindeled til det samlede rådgiverteam for projektet.
 • BIM-koordinator
 • Projekteringsledelse
 • Projektering af bærende konstruktioner.
 • IKT-aftaler
 • Kollisions-kontroller
 • Visualisering af bærende konstruktioner

Michael Panton Lind


Uddannelse

Civilingeniør, 2001. Danmarks Tekniske Universitet

Ansvarsområder

Michael Panton Lind varetager rollen som Kompetencechef, Nybyg i AB Clausen med speciale i bærende konstruktioner og har stor erfaring med projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner inkl. tilsyn.

Michael har en dybdegående teknisk viden, startende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring samt projektledelse og tværfaglig koordinering.

Som person besidder Michael et godt overblik, evnen til at arbejde under pres med en strukturet tilgang og en stor planlægnings- og procesfaglig evne, der hviler på en solid erfaring som fagleder.

Jänis Kaneps


Education

Riga Building college, Construction management and civil engineering (2016)
Riga Technical University, Electronics engineering and mobile communications (2017-)

Field of expertise

Quality, quantity control and estimating the costs, planning the construction processes. Experience as a designer of steel and reinforcement concrete construction.

Role

Design of renovation project as well new buildings. Prepare calculation of load bearing construction and also prepare graphical part.

Arthurs Veiss


Education

Latvia University of Life Sciences and Technologies, Bc.sc. ing. Riga Technical University, Bc.sc. ing. Technical university of Denmark, diplomawork.

Field of expertise

Experience as a structural engineer about 10 years, design project management and a project leader. Expertise of projects and leading the group of expertiese. Project management from client side, procurement procedures.

Role

Work with design of renovation and new project, technical reports  from sales to delivery. Management group of engineers and developing the AB Clausen part in Baltic states.

Certifications

Certificate from Latvian Association of Civil Engineers in field  Structural engineer.

Thomas Hjorth Madsen


Uddannelse

Udlært tømrer (TS Roskilde 2002), uddannet bygningskonstruktør (2014).

Ansvarsområder

Thomas rolle som tilbudsberegner i AB Clausen indebærer, at Thomas varetager tilbudsgivning til private kunder, erhvervskunder samt ejer-og andelsforeninger.

Kurser

Arbejdsmiljøkoordinator, AMK (Arbejdsmiljøcentret).

Interne kurser

PL – del 1.

PL- del 2.

Supplerende

Thomas har en tømreruddannelse fra 2002 og arbejdede som tømrer i ca 8 år. I hans tid som tømrer har han fået bred erfaring i kraft af hans arbejde som Sjakformand på mellemstore pladser, kørt spjæld-arbejde, forskallingstømre hos Spæncom, samt 2 år hos en tagspecialist.

Burak Demirci


Uddannelse

Civilingeniør, cand.polyt., 2012, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) & Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

Ansvarsområder

Burak Demirci er afdelingsleder for én af AB Clausens to konstruktionsafdelinger, KON1, bestående af et team af konstruktionsingeniører og er på samme tid en væsentlig del af AB Clausen Academy, som i korte træk er en løbende intern efteruddannelse af medarbejderne i AB Clausen. Burak har en bred erfaring med små såvel som større konstruktionsprojekter og har med sin baggrund som projektleder tværfaglig indsigt i øvrige ingeniørfag. Ydermere fungerer Burak som mentor for sit team bestående af 15 ingeniører med henblik på at sikre, at afdelingen har de fornødne værktøjer og den nyeste viden inden for konstruktionsfaget. Burak er en del af AB Clausens ledelse og er medvirkende til at implementere nye strategier og optimere alle arbejdsprocesser fra salg til leverance.

Efteruddannelse/kurser

2017: Budgetansvar og omprojektering
2017: Projektlederkursus
2017: Tage og tagkonstruktioner, Træinformation
2015: Brandteknisk dimensionering, Master i Brandsikkerhed, Danmarks Tekniske Universitet

Anders Christophersen


Uddannelse

Civilingeniør, DTU, 1983

Ansvarsområder

Anders Christophersen er en særdeles erfaren konstruktionsingeniør, som igennem 30 år har beskæftiget sig med projektering af konstruktioner, projektledelse, bygherrerådgivning, tilsyn og byggeledelse og har stor erfaring inden for nybyg såvel som renovering. Derudover har Anders erfaring med projektering af kloak.På daglig basis fungerer Anders som seniorkonstruktionsingeniør i AB Clausen og har stor erfaring i rollen som fagleder. Anders har en dybdegående teknisk viden, erfaring med bygherrekontakt, styring af økonomi, projektledelse og statiske beregninger af konstruktioner.
I kraft af Anders’ store erfaring, har han et godt overblik og forstår at være proaktiv og imødekommende overfor alle parter i projektet.

EFTERUDDANNELSE/KURSER

 • 2008: Eurocodes sikkerheds-, last-og konstruktionsnormer
 • 2003: Arbejdsmiljøkursus

Kim Lillesø

Zoran Dmitruk


Uddannelse

Civilingeniør, 1986

Ansvarsområder

Zoran Dmitruk er en yderst erfaren konstruktionsingeniør, som i mere end 40 år har beskæftiget sig med projektering af konstruktioner. Det være sig både inden for renovering og nybyg bl.a. inden for almene boliger. På daglig basis fungerer Zoran som senior konstruktionsingeniør i AB Clausen og har stor erfaring i rollen som projekterende.

Zoran har en dybdegående teknisk viden, startende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Som person besidder Zoran et godt overblik, evnen til at arbejde under pres med en strukturet tilgang og en stor planlægnings- og procesfaglig evne, der hviler på en solid erfaring som fagleder.

Efteruddannelse/kurser

 • Projekt management kursus (DF)
 • Kursus om kunsten at armere beton (Dansk betoninstitut A/S)
 • Forskellige kurser i COWI (nye normer, etc.)
 • Diverse kurser i Spæncom A/S (betonelementer, detaljer etc.)
 • Kurser i Carl Bro og Grontmij (Euroode, etc.).

Karoline Bebe


Uddannelse

Diplomingeniør (DTU), 2018

Ansvarsområder

Karoline Bebe er konstruktionsingeniør i AB Clausen og løfter ansvar for projektering af mindre renoverings og ombygningssager i afdelingen KON1. Karoline har bl.a. erfaring med dimensionering af beton-, murværks-, stål- og trækonstruktioner inden for renovering såvel som nybyg.

Karoline dimitterede fra DTU Diplom – bygnings design, med speciale i bærende konstruktioner i 2018 og blev ansat i AB Clausen efter hun også var i praktik i virksomheden på 4. semester af sin uddannelse.

Karoline arbejder struktureret, er imødekommende og formår at kommunikere klart på tværs af byggeriets aktører.

Emil Boye-Christensen

Frantz Resen


KOMPETENCER

Frantz Resen er på daglig basis konstruktionsingeniør i AB Clausen, hvor han typisk er projektleder og følger projekterne tæt fra start med blandt andet informationssøgning, beregninger, dimensioneringer, vurderinger og tilsyn, og til slutfasen med afleveringsforretninger.

Frantz er dimmiteret fra DTU Diplom, Byggeri & Infrastruktur med speciale i Konstruktioner & Udførsel, og er forinden uddannet tømrer, hvor han har haft egen virksomhed i 6 år. Herefter arbejdede han i en årrække som konduktør, hvor han tillige fungerede som mentor for virksomhedens lærlinge.

Frantz er imødekommende, serviceminded og en rigtig teamplayer. Han skaber god stemning og er loyal, arbejdsom og netværksorienteret. Han kommunikerer klart på tværs af projekternes aktører og gør god brug af sin store, brede kompetencepalette indenfor byggeri.

UDVALGTE REFERENCER

2018: Konstruktionsingeniør og projektleder. Rådhuspladsen 4. Opførelse af tagterrasse på 210 m2 over eksisterende tagkonstruktion samt renovering af underliggende konstruktioner.
Bygherre: Capital Investment
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder, Byggeleder. Lindegårdsvej 45 A-C. Renovering af 18 altaner, projekt fra start til slut. Indledende løsningsmodel, beregning af forskege løsninger efter de indstøbte jerns tilstand.
Bygherre: Ejerforeningen Lindegårdsvej
2018: Konstruktionsingeniør. Schweizerdalsvej 19. Udførelse af totalombygning af en-familie hus. Statiske beregninger på alle dele af en-familie hus.
Bygherre: Privat bygherre
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder, Byggeleder. Maskinhal i Ringe. Diensionering af fundamenter og maskingrave til tungt maskineri >50 tons. Punkt- Linje- og pladefundamenter.
Bygherre: Kingstoft Engineering – Stål og plast
2018: Konstruktionsingeniør, Bygherrerådgiver
Ole suhrs Gade. Tagterrasse samt fjernelse af bindingsværk. Myndighedsprojekt, Byrherrerådgivning samt dimensionering af tagterresse ved indgreb i tagkonstruktion.
Bygherre: Privat bygherre
2018: Konstruktionsingeniør. Rørbro. Dimensionering af gitterrkonstruktion ved røbro over kørebane >25m. Bygherre: Valmet
2018: Konstruktionsingeniør, Projektleder. Give Genbrugsplads. Dimensionering af ca. 2000 M2 overdæk-ning i stålrammer. Dimensionering af punktfundamenter samt pladefundamenter, da konstruktionen udføres på 16m opfyld.
Bygherre: Kingstoft Engineering – FM Arkitekter
2018: Konstruktionsingeniør. Amagertorv 24. Sammenlægning af lejligheder mellem 2 bygninger. Bygherre: Patrizia Ejendomme

ANSÆTTELSER

2018 – AB Clausen A/S
2009-2013 Egon Olsen & Søn 2006-2009 Niels Brinkbæk A/S, Kon-duktør
1999-2006 Selvstændig tømrer

Efteruddannelse/kurser

Protox skimmelsaneringskursus Bygningssvampe
Autoriseret skimmelsaneringskonsulent

Ledelseskompetencer

Projektledelse

FAGLIGE KOMPETENCER

 • Betonelementer
 • In-situ beton
 • Trækonstruktioner Murværkskonstruktion Stålkonstruktion Kompositkonstruktion
 • Geoteknik og fundering Stålfundering
 • Fagtilsyn

IT kompetencer

 • StruSoft FEM-Design
 • Bluebeam
 • Robot
 • AutoCad
 • Revit

SPROGKUNDSKABER

Dansk: Flydende
Engelsk: Flydende
Tysk: Godt kendskab

Jesper Pedersen

Allan Kure

Uddannelse
Bygningsingeniør, 2014, DTU
Tømrer, 2005, KBH Teknisk Skole

Ansvarsområde
Allan Kure varetager rollen som konstruktionsingeniør i KON 1 afd. i AB Clausen A/S. Med speciale i bærende konstruktioner indenfor renovering kombineret med en stor erfaring med det praktiske håndværk, fungerer Allan som fagligt kompetent rådgiver, når der skal findes på specielle løsninger i projekter med begrænsede muligheder. Der er altid fokus på kvaliteten i den løsning som Allan vælger, hvorfor Allan tit inddrager de ind­blandede parter i løsningsforslaget for at opnå en løsning som passer til bygherren og situationen.

Som person besidder Allan et godt overblik og en sans for detaljen. Ydermere arbejder han struktureret og ønsker altid fokus på servicedelen for enhver bygherre i et givent projekt. Forståelse af de enkelte projekter og ønsker er derfor en vigtig del for at opnå den optimale succes for Allan.

Kurser
2018: Implement Consulting Group
(Relations opbygning)
2015: Bülow Management (Lederskab)
2014: JMJ Associates
(Amerikansk sikkerhedskursus)

Firas Alzoubaidi

Moussa Acharkaui

Burhan Demirci


Uddannelse

Diplomingeniør (B.Eng), 2015

Ansvarsområde

Burhan, der på daglig basis er konstruktionsingeniør i AB Clausen, har bl.a. erfaring med dimensionering af beton-, murværks-, stål- og trækonstruktioner inden for renovering såvel som nybyg. Burhan har endvidere kendskab til forskallings-, stillads- og understøtningssystemer.

Personlige kompetencer

Burhan er ansvarsbevidst, grundig, løsningsorienteret og struktureret i sin tilgang til arbejdet.

Kurser

Basic Seminar, (PERI, 2015)
Dimensionering af murværkskonstruktioner (SBI, 2017)

Martin Møller-Hansen


UDDANNELSE

Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi 2016
Teknisk Designer, KTS, 2013

Ansvarsområder

Martin Møller-Hansen er bygningskonstruktør og teknisk designer med speciale inden for konstruktioner, IKT-ledelse, 3D-modellering/BIM. Han har som bygningskonstruktør erfaring med beton/stålkonstruktioner, og har arbejdet med projektering af konstruktioner og projektledelse både inden for renovering og nybyg.

Martin er ydermere uddannet arbejdsmiljøkoordinator.

KURSER

 • 2018: PL1 Projektlederkursus
 • 2017: Arbejdsmiljøkursus
 • 2017: IKT ledelseskursus

Line Regel-Kristensen


Uddannelse

Dimitterede fra DTU Diplom – Byggeri og Infrastruktur, med speciale i bærende konstruktioner i 2018.

Ansvarsområde

Line, der på daglig basis er konstruktionsingeniør i AB Clausen, fungerer bl.a. som assistent for AB Clausens Tekniske direktør Mads Nicolai Jensen. Line har erfaring med forskellige typer af konstruktioner primært inden for renovering.

Jacob Sivertsen

Andreas Klauber


Uddannelse

Diplomingeniør (DTU, 2017), Tømrer (DK Totalbyg, 2010).

Ansvarsområder

Andreas fungerer på daglig basis som Konstruktionsingeniør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, bl.a. tilbygninger, renoveringsopgaver samt nybyg. Andreas har haft meget kundekontakt og i mange tilfælde fungeret som projektleder. Her kommer Andreas’ baggrund som tømrer til gavn, idet det “giver mig en hands-on forståelse af de udfordringer som er ude på den aktuelle byggeplads. Det var også en af årsagerne til, at jeg ønskede at videreuddanne mig fra tømrer til ingeniør: jeg var nysgerrig for, at forstå de bagvedliggende principper ved byggeriet. Og den forståelse har jeg fået nu.” En fortid som deltidsbrandmand i Århus Brandvæsen har endvidere vist sig, at være værdifuld i arbejdet som konstruktionsingeniør i forbindelse med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation.

Andreas har været en del af AB Clausen siden han i januar 2016 startede som praktikant, som en del af hans uddannelsesforløb på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Han blev efterfølgende ansat som studentermedhjælper. Som prikken over I’et samarbejdede Andreas med AB Clausen i forbindelse med sit afgangsprojekt om Stabilitet i Småhuse

Louise Hoffmann


Uddannelse

Cand.merc.IB (2009) & Cand.merc.Psyk (2016)

Ansvarsområde

Louise sidder til daglig med marketing og kommunikationsaktiviteterne i AB Clausen. I tråd hermed varetager hun PQ-arbejdet, herunder koordinering og udarbejdelse af materiale.