Stefanie Jäke Pedersen

Mads Nicolai Jensen

Uddannelse
Civilingeniør (B), 2005, DTU

Ansvarsområder
Mads Nicolai Jensen fungerer på daglig basis som teknisk direktør i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver, som er løst i komplekse politiske organisationer og med inddragelse af brede bruger- og interessentgrupper. Herudover har Mads Nicolai erfaring fra store planlægningsopgaver samt projektledelse af konkrete bygningsopgaver, samt tværfaglig indsigt i fx installastionsfag, tilgængelighed, facader etc. Mads Nicolai har en dybdegående teknisk viden, rangerende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring, kontrakter og samarbejder samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Ydermere har Mads Nicolai stor erfaring og teknisk viden om projektering af boliger, herunder store almene boligprojekter.

Bo Normann Andersen

Uddannelse

Diplomingeniør, 1999, DTU

Ansvarsområder

Bo Normann Andersen varetager til dagligt stillingen som afdelingsleder i AB Clausen og har stor erfaring med personaleledelse, ressourcestyring, økonomi, kontraktforhandlinger mv. Ydermere besidder Bo Normann Andersen en bred viden og erfaring inden for nybyggeri og ombygninger, blandt andet hospital, erhverv, bolig, kultur samt institutioner.

Som person besidder Bo Normann Andersen et godt overblik, er løsningsorienteret og tager ansvar for at få løst opgaverne til kundens tilfredsstillelse. I projektteamet er Bo en motiverende og engageret person, der formår at få teamet til at løfte i samlet flok og komme i mål inden for den angivne tidsramme.

Efteruddannelse/kurser

  • 1999: Kursus i vinterbyggeri
  • 1999: Kvalitetssikring i praksis
  • 2000: Geoteknik på byggepladsen
  • 2001: Lederen som person
  • 2008: Kurser i Eurocodes
  • 2009: Bips beskrivelsesværktøj, udvidet
  • 2009: Vandtætte konstruktioner
  • 2012: Procesledelse for projektledere
  • 2012: Kursus i forhandling

Kristoffer Krarup

 

Uddannelse

Diplomingeniør, DTU (2014)

Ansvarsområder

Kristoffer varetager rollen stillingen som Projektchef i AB Clausen og indgår som syvende medlem af ledelsen og løfter ansvaret for virksomhedens samarbejder på tværs af fagdiscipliner.

Kristoffer er bygningsingeniør med speciale inden for installationer i byggeri. Igennem de sidste år har han fungeret som både fagansvarlig og projektleder på flere nybygnings- og renoveringsprojekter. Kristoffer har stor erfaring med styring af projekter, lige fra programmering til afleveringsforretning, med stor fokus på overholdelse af tidsplan.

Kristoffers store interesse for energibesparende løsninger giver ham et indgående kendskab til den nyeste viden på området, hvilket underbygges i kraft af rollen som underviser og vejleder på DTU på kurser omhandlende installationer og energi inden for både nybyg og renovering. Kristoffer tænker kreativt og er løsningsorienteret, og går til enhver sag med overblik og struktur.

Kurser

2014: Projektledelse modul 1
2015: IES-VE hos NTI med fokus på HVAC
2015: PL modul 2
2015: PL modul 3
2017: PL – Projektstyring
2017: PL – BIM og IKT
2017: PL – Økonomi
2017: PL – Udbud og Tilbud
2017: PL – Kontrakt og forsikringsforhold
2017: PL – Effektiv forhandling og dialog

Michael Panton Lind


Uddannelse

Civilingeniør, 2001. Danmarks Tekniske Universitet

Ansvarsområder

Michael Panton Lind varetager rollen som Kompetencechef, Nybyg i AB Clausen med speciale i bærende konstruktioner og har stor erfaring med projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner inkl. tilsyn.

Michael har en dybdegående teknisk viden, startende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring samt projektledelse og tværfaglig koordinering.

Som person besidder Michael et godt overblik, evnen til at arbejde under pres med en strukturet tilgang og en stor planlægnings- og procesfaglig evne, der hviler på en solid erfaring som fagleder.

Burak Demirci


Uddannelse

Civilingeniør, cand.polyt., 2012, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) & Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

Ansvarsområder

Burak Demirci er afdelingsleder for én af AB Clausens to konstruktionsafdelinger, KON1, bestående af et team af konstruktionsingeniører og er på samme tid en væsentlig del af AB Clausen Academy, som i korte træk er en løbende intern efteruddannelse af medarbejderne i AB Clausen. Burak har en bred erfaring med små såvel som større konstruktionsprojekter og har med sin baggrund som projektleder tværfaglig indsigt i øvrige ingeniørfag. Ydermere fungerer Burak som mentor for sit team bestående af 15 ingeniører med henblik på at sikre, at afdelingen har de fornødne værktøjer og den nyeste viden inden for konstruktionsfaget. Burak er en del af AB Clausens ledelse og er medvirkende til at implementere nye strategier og optimere alle arbejdsprocesser fra salg til leverance.

Efteruddannelse/kurser

2017: Budgetansvar og omprojektering
2017: Projektlederkursus
2017: Tage og tagkonstruktioner, Træinformation
2015: Brandteknisk dimensionering, Master i Brandsikkerhed, Danmarks Tekniske Universitet

Nabil Chaykh

Ammar Al-Temimi

Uddannelse

Civilingeniør (B), 2008

Ansvarsområder

Ammar Al-Temimi fungerer på daglig basis som administrerende direktør og projektleder i AB Clausen og har erfaring med en bred palette af opgaver indenfor renovering såvel som nybyg. Herudover har Ammar Al-Temimi erfaring fra store planlægningsopgaver samt projektledelse af konkrete bygningsopgaver, samt tværfaglig indsigt i fx installationsfag, tilgængelighed, facader etc. Ammar har en dybdegående teknisk viden, rangerende fra konceptfastlæggelse af bærende konstruktioner, projektering og kvalitetssikring, kontrakter og samarbejder samt projektledelse og tværfaglig koordinering. Som person og leder, besidder Ammar et godt overblik, evnen til at arbejde under pres med en strukturet tilgang og en stor planlægnings- og procesfaglig evne, der hviler på en solid erfaring som projektleder.