AB Clausen +1 – Kristoffer Krarup

AB Clausen ansætter ny Projektchef til at løfte virksomhedens kompetencer inden for tværfaglige samarbejder.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK