Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
  • Arbejdsmiljø & Sikkerhed

    Sammen skal vi sørge for at håndværkeren (og andre) kommer sikkert og rask hjem til sin familie

Arbejdsmiljø og sikkerhed

23

Vi skal SAMMEN SØRGE FOR AT HÅNDVÆRKEREN - OG ANDRE - KOMMER SIKKERT OG RASK HJEM TIL SIN FAMILIE

Gennemsnitligt er årligt 7 personer omkommet i bygge- og anlægsbranchen de sidste mange år. Dertil kommer de mange nedslidningsproblematikker. Som samfund, som branche, har vi alle et ansvar for at indtænke arbejdsmiljø og sikkerhed i alle byggeriets/bygningsværkets faser.

ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING

AB Clausen ønsker proaktivt at tage del i reduktion af alvorlige arbejdsulykker ude på såvel byggepladserne, og for de personer der skal udføre drift og vedligehold samt ved en eventuel nedrivning eller ombygning af byggeriet. Deslige fokuseres også på tids- og procesplaner for de projekterede løsninger, således at effekter minimeres i forhold: ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tunge løft, arbejder med farlige stoffer, arbejder med støv, arbejder med støj, vibrationer, arbejde i kulde/varme, arbejder med stråling, arbejder i højden, arbejder med risiko for elektrisk stød, og endelig også psykisk arbejdsmiljø.

Som støtte, bygger AB Clausen sine værktøjer på principper, retningslinjer og værktøjer på
www.byggeproces.dk som udarbejder branchevejledninger, som henvender sig til bygherrer, rådgivere,
arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningerne.
Branchevejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers
arbejdsmiljøopgaver. Den indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte
arbejdsmiljø på dagsordenen. Dermed er arbejdsmiljø og sikkerhed:

i) en fast del af projekteringsmøder

ii) en fast del af byggemøde

iii) indskrevet i AB Clausen ydelsesbeskrivelse, iv) projektgransknings-processen indeholder særskilt punkt om arbejdsmiljø og sikkerhed.

AB Clausen arbejder meget struktureret med at ansætte en andel af medarbejdere med håndværker-
baggrund. Denne håndværker-baggrund er meget værdiskabende i forståelsen af arbejdet på pladsen.

AB Clausen indtænker arbejdsmiljø i alle vores projekter

Arbejdsmiljø og sikkerhed

ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING ER ET LOVKRAV. MEN ENDNU VIGTIGERE, ER DET MENNESKELIGE OG VÆRDIMÆSSIGE ASPEKT, DER BESTÅR I AT VI SAMMEN SKAL SØRGE FOR AT HÅNDVÆRKEREN (OG ANDRE) KOMMER SIKKERT OG RASK HJEM TIL SIN FAMILIE