AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Efterspørgsel på kvadratmeter tvinger byggebranchen til at inddrage nye arealer

Efterspørgsel på kvadratmeter tvinger byggebranchen til at inddrage nye arealer

 

Danmark er et land i vækst og består i øjeblikket af omtrent 5,7 millioner indbyggere. Danmarks Statistik forventer, at indbyggertallet stiger med knap 230.000 i år 2025[i], hvor disse tal alene indikerer, at der bliver behov for flere boliger og at byggebranchen med sin vigtige rolle vil opleve et tungere forventningspres. I en analyse iværksat af Dansk Byggeri i 2016, forventes det, at der frem mod år 2025 bliver behov for 178.000 boliger, svarende til etablering af knap 20.000 nye boliger om året[ii]. Dette skyldes naturligvis forventningen om en øget befolkningsvækst, men udfordringen opstår især, da det forventes, at knap 25 % af den danske befolkning vil have et ønske om at bo i en af de fire største byer – det er vel at bemærke, at den enkelte person her allerede bor på færre kvadratmeter sammenlignet med resten af Danmark. Grundet den store efterspørgsel på flere boliger er nye byområder allerede i færd med at blive etableret med ønsket om at skabe flere moderne bolig- og erhvervsområder.

”Udviklingen af området på Enghave Brygge er blot et af tiltagene til at håndtere den strøm af tilflyttere, som forventes at bosætte sig i storbyerne. I AB Clausen ønsker vi at bidrage til samfundet på positiv vis og er derfor stolte af, at vi med vores projekt på Enghave Brygge er med til at skabe et nyt og bæredygtigt byområde i København.”, siger Burak Demirci, konstruktionsingeniør og projektleder i AB Clausen.

Pres på storbyerne

Den stigende interesse for bosættelse i en af de fire store byer i Danmark tvinger byggebranchen til at tænke i nye løsninger, hvor nye arealer inddrages til beboelse og funktionstømte bygninger inddrages i byområderne. De fleste ældre etageejendomme er udstyret med en uudnyttet tagetage, som typisk benyttes som tørrerum eller opbevaringsrum. Disse arealer er som udgangspunkt ikke dimensioneret til at bære belastninger fra en bolig, hvorfor konstruktionsingeniøren skal inddrages og eftervise bygningens statik på ny, såfremt loftsrummet udnyttes til beboelse.

”Der er mange forhold, som skal overvejes, når det uudnyttede loftsrum inddrages til beboelse. Energikravene vil medføre, at tagkonstruktionen skal isoleres efter gældende normer og højest sandsynligt vil der også blive etableret kviste og terrasseområder for at skabe en lys og moderne bolig. I sidste ende stiller det krav til konstruktionerne, hvor hver enkelt spær skal forstærkes – i nogle tilfælde kan det være en fordel at etablere en ny spærkonstruktion for at opnå en geometrisk fleksibilitet. Derudover skal gulvkonstruktionen eftervises for den øgede belastning fra en ny bolig, men samtidig også have en korrekt konstruktion i forhold til gældende brandtekniske og akustiske krav ”, siger Burak Demirci.

Inden inddragelse af et loftsrum kan blive aktuelt, skal det undersøges, om tagets form og konstruktion egner sig til beboelse. Her stilles der især krav til rummeligheden, hvor Bygningsreglements krav til en tilstrækkelig loftshøjde og regler for flugtveje skal overholdes. I sidste ende vil mulighederne blive begrænset af en evt. lokalplan, der kan stille krav til bebyggelsesprocenten og højdegrænsen, hvor især kommunen og en arkitekt bør involveres tidligt i byggeplanerne.

Klimadebatten tvinger byggebranchen til at tænke i nye og bæredygtige løsninger, hvor bl.a. nybyggede boliger på stribe opføres efter gældende energikrav i hjertet af København. For at imødekomme den store efterspørgsel på boliger og samtidig respektere, at klodens ressourcer ikke skal bruges op, bør flere foreninger, boligejere og aktører i byggeriet overveje inddragelse af loftsrummet til beboelse, idet miljøet har gavn af, at eksisterende materialer genbruges til etableringen af nye boligmål. Der kan tillige være god økonomi i at renovere de uudnyttede kvadratmeter, idet omkostningerne hertil vil være væsentlig lavere end et nybyggeri og samtidig resultere i, at bygningen som helhed forøger sin værdi.

[i] http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning

[ii] http://www.danskbyggeri.dk/media/21848/boligbe-2318179.pdf

For mere information kontakt konstruktionsingeniør og projektleder Burak Demirci via mail bkd@abclausen.dk eller telefon 3030 8080.

Gå til forsiden af AB Clausen

Læs flere nyheder