AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Bæredygtig vækst

Bæredygtig vækst

Siden AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører i 2013 udelukkende valgte at fokusere på konstruktioner, er virksomheden vækstet markant. Det er blevet til to gazellepriser i hhv. 2016 og 2017 og fra at tælle 4 mand mønstrer virksomheden i dag 38 ansatte og måtte i januar 2017 flytte til ny adresse på Valhøjs Alle 176 i Rødovre.

Som et naturligt led i væksten har AB Clausen ansat erfarne ledelseskompetencer, her i blandt ny teknisk direktør Mads Nicolai Jensen der kom med en baggrund som afdelingsleder i Niras, forretningschef Christian Wittrup fra Hilti og senest Michael Panton Lind fra Sweco der løfter en nyoprettet stilling som Kompetencechef Nybyg. Med de nævnte profiler ser AB Clausen frem til et år 2018 med en spændende pipeline samt et bæredygtigt fundament til at understøtte en kontinuerlig vækst. Dog er det ikke kun talenter udefra som udmærker sig i AB Clausen. Således har adm. direktør Ammar Al-Temimi pr. januar 2018 forfremmet Burak Demirci som afdelingsleder.

Burak Demirci – nyudnævnt afdelingsleder

Burak Demirci har været en del af AB Clausen siden han færdiggjorde sin uddannelse som civilingeniør fra DTU i 2012 og “hans udvikling, personligt såvel som fagligt, har været fantastisk at følge. Jeg spår ham en stor fremtid inden for konstruktionsfaget”, udtaler Ammar Al-Temimi, adm. dir. i AB Clausen og uddyber: “Buraks faglighed har altid været helt i top, han er utrolig kompetent, perfektionistisk og videnshungrende. Internt i huset bliver hans kontor i daglig tale omtalt som Videnscenteret og kollegerne går ofte til ham, såfremt de har spørgsmål”. – Af samme årsag var det en naturlig udvikling i Buraks karriere, da han i 2016 i samarbejde med Ammar iværksatte AB Clausen Academy.

Primusmotor bag AB Clausen Academy

AB Clausen Academy har som formål at effektivisere processer, at højne kvaliteten og udbrede forståelsen for, hvordan ingeniørrådgivning på bedste vis ydes i AB Clausen. AB Clausen Academy er med andre ord et initiativ, der tilbyder AB Clausens ansatte at opnå yderligere faglige og personlige kompetencer i form af blandt andet sparring og vidensdeling. Akademiet er således AB Clausens interne efteruddannelse, der hver måned tilbyder de ansatte flere fagtekniske oplæg, der skal sikre, at den enkelte medarbejder har den nyeste viden og de fornødne kompetencer. Som ansvarlig for akademiet udtaler Burak: “Vi lever i en dynamisk verden, hvor alting skal ske med øjeblikkelig virkning og ofte med det enkelte individ under et tidspres. Med AB Clausen Academy ønsker vi at give medarbejderne værktøjerne til at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er ikke blot målet at tilføre den nyeste viden, men også at bidrage til at den enkelte medarbejder trives og har de nødvendige forudsætninger for at yde kunderne den bedst mulige ingeniørrådgivning“. Med andre ord er motivet bag akademiet ikke alene vidensdeling med det mål for øje at optimere produktionen. “Det er lige så væsentligt, at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighederne for faglig- såvel som personlig udvikling”, udtaler Burak. Den helhedsorienterede forståelse af forretningen i kombination med flotte resultater gennem årene resulterede i, at Burak pr. d. 1. januar 2018 blev forfremmet til afdelingsleder med 14 ansatte under sig.

Navneændring – KON1 & KON2

Virksomheden, der har som erklæret mål at blive bedst til konstruktioner, har undergået en stor forandring de seneste år og der er ansat nye kræfter som kan understøtte den organisatoriske udvikling som væksten fordrer. I takt med at der er kommet flere ansigter til, har ledelsen således også taget initiativ til at lave en navneændring af de to afdelinger i AB Clausen som tidligere gik under betegnelserne PF (Privat og Foreninger) og EO (Erhverv og Organisationer). Navneændringen søsættes for at underbygge AB Clausens strategi om ikke at være båret af “adskilte afdelinger, men snarer to agile enheder der supporterer og afhjælper hinanden på tværs af opgaver og segmenter”, udtaler Ammar. For AB Clausens kunder og samarbejdspartnere har navneændringen ingen betydning. Burak Demirci løfter det overordnede ansvar for teamet i KON1 mens leveranceansvarlig  Thomas F. Torp og Kompetencechef Nybyg, Michael Panton Lind løfter den daglige drift i KON2 i tæt samarbejde med teknisk direktør Mads Nicolai Jensen og adm. dir. Ammar Al-Temimi.

Har du spørgsmål til afdelingsleder Burak Demirci, kan han kontaktes på bkd@abclausen.dk eller på telefon 2830 0389.

Har du spørgsmål til adm. dir. Ammar Al-Temimi kan han kontaktes på aht@abclausen.dk eller på 3030 8080

Læs flere nyheder fra AB Clausen

Tilbage til forsiden