AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

AB Clausen Structural Academy

AB Clausen Structural Academy

– Viden er vejen til den bedste rådgivning!

Formålet med AB Clausen Structural Academy er at effektivisere arbejdsprocesserne, at højne kvaliteten i leverancerne og at udbrede forståelsen for, hvordan ingeniørrådgivning ydes på bedst mulig vis.

Det er AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniørers vision at være de bedste rådgivere inden for konstruktioner. For at tilbyde kunderne og i det hele taget byggeriets aktører den bedst mulige ingeniørrådgivning, har AB Clausen iværksat et tiltag, der skal sikre udvikling og rådighed af Danmarks bedste konstruktionsingeniører. AB Clausen Structural Academy er således initiativet, der tilbyder AB Clausens ansatte at opnå yderligere faglige og personlige kompetencer i form af bl.a. sparring og vidensdeling. Akademiet er altså AB Clausens interne efteruddannelse, der hver måned tilbyder de ansatte flere fagtekniske oplæg, der skal sikre, at den enkelte medarbejder har den nyeste viden og de fornødne kompetencer.

Vi lever i en dynamisk verden, hvor alting skal ske med øjeblikkelig virkning og ofte med det enkelte individ under et tidspres. Med dette akademi ønsker vi at give medarbejderne værktøjerne til at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er ikke blot målet at tilføre den nyeste viden, men også at bidrage til at den enkelte medarbejder trives og har de nødvendige forudsætninger for at yde kunderne den bedst mulige ingeniørrådgivning”, siger Burak Demirci, konstruktionsingeniør og projektleder hos AB Clausen A/S, samt ansvarshavende for AB Clausen Structural Academy.

Med udspring i Oldtidens Grækenland

Selve akademibegrebet tager sit udspring i oldtidens Grækenland og er opkaldt efter Akademos, en helt fra den græske mytologi, som ifølge myten reddede Athen fra ødelæggelse. Nordvest for Athen lå i oldtiden en hellig olivenlund, som var opkaldt efter helten, Akademos, og det var her, at den berømte filosof, Platon, samlede en gruppe unge disciple fra den athenske overklasse og grundlagde verdens første akademi. Det oprindelige formål med akademiet var at blive klogere på verden og tilværelsen gennem tanke og tale. På mange måder anses dette antikke akademi at være Vestens første videnskabelige institution. Med andre ord er meget af den vestlige verdens filosofi grundlagt på Akademos – i akademiet.

I en travl hverdag kan det være en udfordring at finde tid til at dele tanker og projektbaseret viden med de øvrige kollegaer. AB Clausen Structural Academy er således inspireret af det antikke Grækenland, hvor det var almindeligt gennem tanke og tale at dele viden under de såkaldte symposier. Vi tror på, at de bedste resultater opnås ved at dele tanker og erfaringer i et videntørstigt forum og stræber med dette akademi efter at være byggeriets foretrukne rådgiver inden for konstruktioner”, mener Burak Demirci.

AB Clausen Structural Academy blev iværksat i januar 2017 og afvikles én gang hver måned, hvor den nyeste viden og de bedste erfaringer deles på tværs i virksomheden. Akademiet vil blive afviklet uden en egentlig udløbsdato, hvilket betyder, at kunderne og byggeriets aktører får glæde af, at AB Clausens rådgivning bærer præg af en løbende intern efteruddannelse og en opdateret vidensrygsæk.

Pensum i AB Clausen Structural Academy

Pensum i AB Clausen Structural Academy indeholder blandt andet:

  • Projektledelsesværktøjer
  • Effektivisering af leverancedokumenter og kvalitetssikring for at sikre, at kunderne modtager rådgivning i højeste kvalitet
  • Erfaringsbaseret viden og personlige kompetencer præsenteret af eksterne fagfolk
  • Læring om projekt- og konstruktionstyper, så alle medarbejdere har den seneste viden og de fornødne faglige kompetencer. Eksempler på konstruktionstyper er in-situ og præfabrikerede betonkonstruktioner, stålkonstruktioner, trækonstruktioner mm.

Tilbage til forsiden

Tilbage til nyheder