Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

AB Clausen +1 Niels Kjeldgaard

AB Clausen styrker sin faglige profil med anerkendt statiker

Niels Kjeldgaard, civilingeniør med speciale i konstruktioner og anerkendt statiker er pr. oktober 2017 blevet en del af AB Clausen-familien på konsulentbasis. Niels Kjeldgaard har en fortid som Designdirektør i MT Højgaard og har nyligt nedsat sig som konsulent, hvor han tilbyder sin viden, erfaring og kompetencer. – Et tiltag AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører nu nyder godt af.

Niels har, som leder af designfunktionen i MT Højgaard, beskæftiget sig med design af alle ingeniørdiscipliner inden for bygninger og har haft en central rolle på alle tilbuds- og ordreopgaver – i de seneste år navnlig i forbindelse med bygningsprojekter. Niels Kjeldgaard har en stor indsigt i, hvad ingeniørrådgivning går ud på både generelt, fagligt og på projektniveau inden for alle ingeniørdiscipliner. På konstruktionsdelen har han derudover spidskompetencer inden for alle former for bygningskategorier, herunder bolig, kontor, hotel, skole, parkeringshus, parkeringskælder, lagerhal, sygehus, institution, indkøbscenter, svømmehal osv. Det er med andre ord en meget kompetent og erfaren ressource AB Clausen byder velkommen. Og virksomheden med sloganet “Bedst til konstruktioner” kan se frem til, at nyde godt af Niels’ spidskompetener inden for bygningsprojekter, hvor han bl.a. selv fremhæver:

 • Anerkendt statiker og en meget erfaren konstruktionsingeniør med netop forlænget anerkendelse frem til 2021
 • Valueengieering, dvs. fastlæggelse af teknisk og økonomisk optimale konstruktionsløsninger. Dialog med arkitekt – stærk til at indgå i en dialog med arkitekten på det indledende stade af et projekt for at sikre, at løsningerne der vælgers konstruktionsmæssigt, svarer overens med bygherrens økonomiske budget. Med udgangspunkt i et detailprojekt for konstruktioner, inkl. statiske beregninger, kan alle dimensioner for konstruktionerne gennemgås for at godtgøre, om projektet er optimeret
 • Tilbudsprojekt med udarbejdelse af et komplet konstruktionsprojekt på basis af et arkitektprojekt, som svarer til de oplysninger, en entreprenør behøver for at kunne prissætte et konstruktionsprojekt
 • Design Review/gennemgang, herunder fastlæggelse af risici og optimeringsmuligheder af projekter på et hvilket som helst projektstade – f.eks. et tilbudsprojekt eller et ordreprojekt – i særdeleshed inden for konstruktioner
 • Ingeniørens ydelser, herunder viden om primære ingeniørdiscipliner og særydelser, som er nødvendige for et bygningsprojekt og herunder hvordan disse discipliner påvirker hinanden
 • Projekteringsledelse særligt med blik for samspillet mellem de forskellige rådgivende discipliner og de ansvarsmæssige forhold og grænseflader

Med ovenstående erfaring og viden i bagagen, er det tydeligt at Niels Kjeldgaard vil tilføre AB Clausen en viden og erfaring som vil styrke husets vidensprofil yderligere og være en medvirkende faktor til, at løfte virksomheden videre til næste niveau. Teknisk direktør Mads Nicolai Jensen udtaler, “at en ressource som Niels Kjeldgaard er en væsentlig styrkelse af de kompetencer vi har I huset. Med en anerkendt statiker tilknyttet AB Clausen, har vi nu optimale muligheder for at løfte større projekter, det være sig både inden for nybyg såvel som renovering”.

Tak for tilliden, Niels. Vi er glade for at have dig med ombord!

Blå bog:

 • Civilingeniør, speciale i bærende konstruktioner, 1981
 • Merkonom i finansiering, Merkonomskolem i Lyngby, 1988
 • Anerkendt statiker i henhold til Dansk Ingeniørforenings og Ingeniørsammenslutningens statikerordning, 1991
 • 1990 – 2017: Leder/direktør, MT Højgaard
 • 1981 – 1989: Konstruktionsprojektering samt projekt- og projekteringsleder for konstruktioner, MT Højgaard

Har du spørgsmål til AB Clausen er du velkommen til at skrive til adm. direktør Ammar Al-Temimi på mail@abclausen.dk eller via telefon 3030 8080.

Har du spørgsmål til Niels Kjeldgaard kan han kontaktes via mail nkg@abclausen.dk